FAQ

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση είναι ίση προς το εκάστοτε νόμιμο ημερομίσθιο ή προς το 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού. Νόμιμος μισθός ή μερομίσθιο είναι αυτός που υποχρεωτικά θεσπίζεται ως κατώτατο όριο.

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που ραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του δεν υπόκεινται σε φορολογία. Έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται να υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Αυτό δέχεται και το ΣτΕ με την αριθ. 1840/2013 απόφασή του.

Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση έκανε χρήση της ΥΑ επιμήκυνσης της περιόδου για τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Ποιο είναι το ποσό με το οποίο θα επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ?

Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης είιναι ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχουπάλληλος για κάθε ημέρα σφάλισης του, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες ανά μήνα και τις 100 ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων μπορεί να χορηγηθεί στον εργαζόμενο με παροχή σε είδος?

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ΔΕΝ μπορεί να χορηγηθεί σε είδος. Η υπουργική απόφαση 19040/1981 που προβλέπει τη χορήγηση του επιδόματος εορτών στους εργαζόμενους στο άρθρο 10 αυτής αναφέρεται ρητώς ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθπούν σε είδος.

Οι διευθύνοντες υπάλληλοι οι οποίοι λαμβάνουν υψηλές αποδοχές και δεν ακολουθούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας δικαιούνται επιδόματος εορτών?

Όπως δέχεται και η νομολογία των δικαστηρίων όπως πχ η αριθ. 178/2008 απόφαση Αρείου Πάγου οι υπάλληλοι που κατέχουν θέσεις εποπτείας και διεύθυνσης έχουν το διακίωμα να λαμβάνουν επίδομα εορτών. Δεν έχουν διακίωμα μόνο αν έχει συναφθεί σχετική ρητή αντίθετη συμφωνία.

Γυναίκα υπάλληλος δημοσίου έγκυος και διαθεσιμότητα

Γυναίκα υπάλληλος δημοσίου η οποία βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης μπορεί να τεθεί σε διαθεσιμότητα?

Μπορεί να τεθεί σε διαθσιμότητα σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 και 4254/2014. ¨ομως η διαθεσιμότητα υπαλλήλου η οποία βρίσκεται σε κατάσταση διαπιστωμένης εγκυμοσύνης που αρχίζει ή εξελίσσεται εντός του διαστήματος της διαθεσιμότητας παρατείνεται μέχρι την ημέρα του τοκετού και επιπλέον διάστημα (12) δώδεκα μηνών μετά από αυτόν ανεξάρτητα αν το νεογνό γεννηθεί ζωντανό ή όχι.   

Τι σημαίνει ο όρος «άυλα συμφέροντα» του εργαζόμενου?

Τα συμφέροντα εκείνα τα οποία δεν αποτιμώνται άμεσα σε χρήμα. Στον κύκλο των προστατευόμενων συμφερόντων του εργαζομένου περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων και το δικαίωμα του εργαζομένου για την προστασία της προσωπικότητάς του. Αυτό εντάσσεται στην κατηγορία των αύλων συμφερόντων του.   

Περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης και ημέρες ασφάλισης

Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος έχει πολλαπλή απασχόληση πόσες ημέρες ασφάλισης του αναγνωρίζονται?

Πολλαπλή απασχόληση υπάρχει όταν ο ασφαλισμένος παρέχει την εργασία του την αυτή ημέρα σε περισσότερους από έναν εργοδότες, μετά των οποίων συνέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι πολλαπλώς απασχολούμενοι λογίζονται ότι πραγματοποιούν για την εντός της αυτής ημέρας απασχόλησης τους μια ημέρα εργασίας οπότε δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 μηνιαίως.   

 

Περίπτωση άδειας ανευ αποδοχών και ασφάλιση στο ΙΚΑ

Όταν ένας εργαζόμενος ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στο ΙΚΑ?

Όχι δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης. Η δεοντολογία όμως απαιτεί όπως ο εργοδότης γνωστοποιήσει στο ΙΚΑ το γεγονός αυτό με ακριβή στοιχεία του χρόνου έναρξης και λήξης της αδείας.  

Μπορεί να γίνει συμφωνία παραίτησης εργαζόμενου από τις αποδοχές του?

Όχι δεν μπορεί να γίνει. Η συμφωνία περί παραιτήσεως του εργαζόμενου από τις νόμιμες εν γένει μισθολογικές αξιώσεις του είναι άκυρη, είτε γίνει πρίν από την παροχή εργασίας, είτε μετά από αυτή.