Το δίκαιο στις εργασιακές σχέσεις – Έκδοση 2012

60.00

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Το NEO Βιβλίο ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ META TA MNHMONIA

του Βασιλείου Γαμβρούδη, τ. Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, αποτελεί έναν Πρακτικό Οδηγό για την κατανόηση και την επίλυση των Εργατικών θεμάτων με Αναλύσεις, Υποδείγματα, Νομολογία Δικαστηρίων.

Περιλαμβάνει όλες τις Αλλαγές στο Εργατικό Δίκαιο μετά τα Μνημόνια 1 & 2 (Ν.4046/12, Ν.4075/12, ΠΥΣ6) τους Εφαρμοστικούς Νόμους και τα Μεσοπρόθεσμα Προγράμματα

Αναλύει διεξοδικά τις αλλαγές και το νέο καθεστώς στην Εργασία.

 

Ειδικότερα:

o Πάγωμα των Αυξήσεων των Αποδοχών & Ωριμάνσεων
o Καταργούμενα και Διατηρούμενα Επιδόματα
o ΣΣΕ Αλλαγές, Πλαίσιο Ισχύος – Μειώσεις Αποδοχών
o Μετενέργεια, Δεσμευτικότητα ΣΣΕ
o Ατομικές Συμβάσεις – Ενσωμάτωση Όρων ΣΣΕ
o Καθεστώς των Όρων Αμοιβής μετά τη Λήξη των ΣΣΕ
o Οι Μειώσεις Κατωτάτων Ορίων Αποδοχών ΕΓΣΣΕ
o Διαιτησία και Πλαίσιο Δράσης

 

 

Επιπλέον αναλύονται βασικά αρχές Εργατικού Δικαίου

Χρονικά Όρια / Υπερωρία – Υπερεργασία
Διευθέτηση Χρόνου – Εκ Περιτροπής Εργασία

Κανονική Άδεια / Ισχύουσες Ρυθμίσεις
Πρόσληψη και Απόλυση
Προειδοποίηση – Αποζημίωση
Συμβάσεις Εργασίας – Υποδείγματα
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων
Ασφαλιστικά Θέματα
Ασφαλιστικοί Φορείς
Πίνακες Ορίων Συνταξιοδότησης
Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα
Επαγγελματικά Πτυχία και Άδειες
Συνδικαλισμός
Αλλοδαποί
Ευρωπαϊκή Ένωση – Οδηγίες Κανονισμοί
Βασικές Έννοιες Εργατικού Δικαίου
Υποδείγματα
Νομολογία Δικαστηρίων

Έκδοση: ΕΑΕΔ Οκτώβριος 2012

Σελίδες 850