ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι διατάξεις του Ν.1876/90, περί συρροής και επεκτάσεως των ΣΣΕ εξακολουθούν να τελούν υπό αναστολή, μεταβολές στην διαδικασία των διαβουλεύσεων και του ελέγχου των ομαδικών απολύσεων

Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας και υποχρεώσεις εργοδότη. Αναγγελία, Εργάνη, Αποζημίωση κλπ

ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υποθηκοφυλακείων αμίσθων ΔΑ 7/2017

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματικών από 1.1.2017

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καθορισμός της 1ης Μαΐου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας
Περιστασιακή εργασία και επίδομα ανεργίας
Ετήσια κανονική άδεια σε εποχιακά απασχ/νους σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών
Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης
ΕΦΚΑ και Έμμισθοι δικηγόροι

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ν.4469/2017 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η 15η Αυγούστου 2017, Ημέρα Τρίτη
Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος
Εισφορά 20 ευρώ υπέρ κατασκηνώσεων από μισθοδοσία Αυγούστου 2017

Περισσότερα

Δείτε ακόμα

Μείωση εισφορών για 35.000 παλαιούς ασφαλισμένους

Αναπροσαρμογή εισφορών για τουλάχιστον 35.000 «παλαιούς» κατά κύριο λόγο ασφαλισμένους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες …

Η απόφαση για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017

Αριθμ. οικ. 61502/3399/ 2016 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από …