ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Ασθένεια των μισθωτών. Ημέρες απουσίας, αποδοχές, ασφάλιση, λύση σύμβασης βραχεία ασθένεια συνέπειες στη σύμβαση κανονική άδεια

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν.4498/2017 Σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των Ιατρών ΕΣΥ
Ν.4499/2017 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν.4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας κλπ
Ν.4504/2017 Ρυθμίσεις θεμάτων Ναυτιλίας

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς λόγω Χριστουγέννων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής στο Δημόσιο πρωτότυπων ή επικυρωμένων εγγράφων
Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών και ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων που επλήγησαν από καιρικά φαινόμενα στις περιοχές Μάνδρας Μεγάρων κλπ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ 50.000,00

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛ 1178/2017 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ
ΠΟΛ 1191/2017 Σχετικά με την έννοια της ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διάφορες ασφαλιστικές προσαρμογές από 1.1.2018
Κατάργηση ποσοστού 1,5%κατά την παρακράτηση φόρου
Απουσίες και τρόπος αμοιβής – Δώρα

Περισσότερα

Δείτε ακόμα

Πώς φορολογούνται τα… αφορολόγητα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται Με 5% για τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες, με 10% για τις μη εισηγμένες Α.Ε. και τις ΕΠΕ – Αλλαγές συντελεστών μετά το 2019-2020

Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν, …

ΑΑΔΕ: Προσεχώς εξόφληση οφειλών με κάρτα μέσω TaxisNet

Τη δυνατότητα να εξοφλούν τις οφειλές τους μέσω του TAXISNET με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων …