Εργατικό Δίκαιο και Στοιχεία Ασφαλιστικού Δικαίου – Έκδοση Ιανουάριος 2023

50.00

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

NEO Βιβλίο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Έννοια – Ερμηνεία – Εφαρμογές

Διαφωτιστική ανάλυση διατάξεων και ερμηνευτικός σχολιασμός

Συγγραφέας: ΒΑΣΙΛΗΣ Β. ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ τ. Δ/ντής Υπουργείου Εργασίας

 

Ενηµερωµένο µέχρι Ιανουάριο 2023

 • Ψηφιακή κάρτα εργασίας – Προσλήψεις – Απολύσεις –
  Ειδικές άδειες – ΕΡΓΑΝΗ και στοιχεία αναγγελίας
 • Εργόσημο – Ευέλικτες εργασίες – Ατομική σύμβαση
  εργασίας – Αποδοχές – Μισθοδοσία – Ώρες εργασίας
 • Υπερωρίες – Ειδικές μορφές απασχόλησης – ΣΣΕ –
  Σωματεία – Απεργίες – Δικαστηριακή νομολογία
 • Κωλύματα εργασίας – Υγιεινή και ασφάλεια –
  Υποδείγματα – Ασφαλιστικά θέματα (Ν.4997/2022)

 

Περιλαµβάνονται:

 • Εργατικό Δίκαιο και Βασικές Έννοιες
 • Προσλήψεις – Απολύσεις Μισθωτών
 • Αποδοχές
  • Κατώτατα Όρια Αποδοχών – ΕΓΣΕΕ
  • Ειδική Άδεια Μητρότητας (από 6 σε 9 Μήνες) και Επίδομα Αδείας
  • Ειδικές Άδειες
 • Χρονικά Όρια Εργασίας
  • Ωράρια – Υπερωρία – Υπερεργασία
  • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας Ν. 4808/21 άρθρ. 74
 • Ειδικές Μορφές Απασχόλησης
  • Τηλεργασία
  • Διευθέτηση Χρόνου Εργασίας
 • Προστασία Γυναικών
 • Αλλοδαποί
 • ΣΕΠΕ
  • Εργόσημο
  • ΕΡΓΑΝΗ
 • Προσωπικότητα Μισθωτού και Προστασία
 • Οικειοθελείς Παροχές
 • Αθλητισμός Εργασιακός – Αθλητικός Εθελοντισμός
 • Προσωπικά Δεδομένα
 • Υγιεινή και Ασφάλιση
 • Πανδημία
 • Σωματεία
  • Υποχρεωτική Εγγραφή στο ΓΕΜΗΣΟΕ από 1.1.2022
 • Ασφάλιση
  • Η Επικουρική Ασφάλιση των Νεοεισερχομένων στην Αγορά Εργασίας από 1.1.2022 και Εφεξής
 • Συνταξιοδότηση – Συνταξιούχοι
  • Ψηφιακή Διαδικασία Απονομής Συντάξεων
 • Παροχές σε Είδος που Λαμβάνουν οι Εργαζόμενοι και Υπόκεινται σε Φορολογία
 • Κυρώσεις
  • Κατηγοριοποίηση Παραβάσεων Εργατικής Νομοθεσίας και Πρόστιμα
 • Υποδείγματα

Έκδοση: ΕΑΕΔ Ιανουάριος 2023

Σελίδες 474 – ISBN 978-960-89047-4-3

Τιμή 50,00 €