Πίνακες παρακράτησης ΦΜΥ 2018-2019

40.00

Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ Φ.Μ.Υ 2018 Ισχύουν από 1/1/2018 και για το 2019

Έκδοση  Φεβρουάριος 2018

Από 1/1/2018 καταργείται η έκπτωση 1,5% λόγω παρακράτησης Ν.4472/2017 , άρθρο 69 παρ.2

Κατά τα άλλα συνεχίζει η ισχύς της ΠΟΛ 1064/2016.

Ειδικότερα:

Μέχρι 2ο.000 ευρώ , μείωση από το φόρο

α)1900 ευρώ για 0 παιδιά

β) 1950 ευρώ για ένα παιδί

γ) 2000 για 2 παιδιά

δ) 2100 ευρώ για τρία παιδιά.

Άνω των 20.000 η μείωση περιορίζεται 10 ευρώ ανά χίλια.

Παράλληλα συνεχίζει να ισχύει η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για την οποία ο υπολογισμός για την παρακράτηση γίνεται Κλιμακωτά και όχι στο σύνολο του ποσού.

Η έκδοση περιλαμβάνει:

  • Εγκύκλιο Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ 1112/2017 & ΠΟΛ 1064/27.5.2016
  •  Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ν.3986/2011
  • Φορολογία Αποζημιώσεων
  • Υπολογισμό ΦΜΥ και Ε.Ε.Α. Δημοσίων Υπαλλήλων και Συνταξιούχων (περιέχεται στο cd-rom)
  • Μηνιαίοι & Ετήσιοι Πίνακες ΦΜΥ και ΕΕΑ
  • Μηνιαίοι & Ετήσιοι πίνακες ΦΜΥ και ΕΕΑ
  • CD – Rom υπολογισμού του φόρου