Κυκλοφόρησε o Πίνακας Παρακράτησης ΦΜΥ 2020 Ισχύς από 1.1.2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ Φ.Μ.Υ 2020 Ισχύουν από 1/1/2020

Έκδοση  Ιανουάριος 2020

Από 1/1/2020 αλλάζει η φορολογική κλίμακα και οι μειώσεις φόρου λόγω παιδιών με τον Ν. 4646/2019.

Παράλληλα συνεχίζει να ισχύει η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για την οποία ο υπολογισμός για την παρακράτηση γίνεται κλιμακωτά και όχι στο σύνολο του ποσού.

Η έκδοση περιλαμβάνει:

  • Άρθρα 6 & 9 του Ν. 4646/2019
  • Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ν.3986/2011
  • Φορολογία Αποζημιώσεων
  • Υπολογισμό ΦΜΥ και Ε.Ε.Α. Δημοσίων Υπαλλήλων και Συνταξιούχων (περιέχεται στο cd-rom)
  • Μηνιαίοι & Ετήσιοι Πίνακες ΦΜΥ και ΕΕΑ
  • Μηνιαίοι & Ετήσιοι πίνακες ΦΜΥ και ΕΕΑ
  • Πρόγραμμα σε CD – Rom για τον υπολογισμού του φόρου

Τιμή 45,00 ευρώ.

Ειδικότερα, μετά τις νέες διατάξεις οι κλίμακες διαμορφώνονται ως εξής:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) Φορολογικός
συντελεστής
0 – 10.000 9%
10.001 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 28%
30.001 – 40.000 36%
40.001 – 44%

Οι μειώσεις φόρου διαμορφώνονται ως εξής μέχρι τα 12.000 ευρώ εισόδημα:

Παιδιά Έκπτωση Έμμεσο αφορολόγητο
0 παιδιά 777 8.863
1 παιδί 810 9.000
2 παιδιά 900 10.000
3 παιδιά 1.120 11.000
4 παιδιά 1.340 12.000

Άνω των 12.000 η το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του εισοδήματος.

Τηλεφωνική παραγγελία | 210-52.49.671

Δείτε ακόμα

Η ΕΕ στοχεύει σε οικονομική αυτονομία μετά την πανδημία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επανατοποθετήσει την οικονομία της για να γίνει πιο ανεξάρτητη από …

Οι όροι για τις αναστολές συμβάσεων Ευελιξία για 60 ΚΑΔ παρέχει η ΚΥΑ εφαρμογής του μέτρου για Αύγουστο – Σεπτέμβριο

Με ειδικές ρήτρες για τις εποχικές επιχειρήσεις και με λίστα 60+1 Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) …