Εργατικό Δίκαιο και Στοιχεία Ασφαλιστικού Δικαίου – Έκδοση Μάρτιος 2024

50.00

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

NEO Βιβλίο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ έκδοση 2024  

Έννοια – Ερμηνεία – Εφαρμογές

Διαφωτιστική ανάλυση διατάξεων και ερμηνευτικός σχολιασμός

Συγγραφέας: ΒΑΣΙΛΗΣ Β. ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ τ. Δ/ντής Υπουργείου Εργασίας

 

Ενημερωμένο με τους Ν. 5053/2023 και Ν. 5078/2023:

 • Ξεπάγωμα τριετιών, Ωριμάνσεις – Απασχόληση σε περισσότερους του ενός εργοδότες
 • Νέοι όροι απασχόλησης συνταξιούχων – Νέες ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών
 • Διευθέτηση του χρόνου εργασίας και με ατομική σύμβαση εργασίας – Άδεια για γυναικολογικές εξετάσεις
 • Σύμβαση κατά παραγγελία και μηδενικών ωρών – Ανάρτηση των βασικών όρων της σύμβασης στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Ψηφιακή κάρτα και ωράριο εργασίας – Αδικαιολόγητη απουσία και νέο τρόπο λύσεως της συμβάσεως

 

Περιλαµβάνονται:

 • Εργατικό Δίκαιο και Βασικές Έννοιες
 • Προσλήψεις – Απολύσεις Μισθωτών
 • Αποδοχές
  • Ξεπάγωμα τριετιών – Ωριμάνσεις
  • Κατώτατα Όρια Αποδοχών – ΕΓΣΕΕ
  • Ειδική Άδεια Μητρότητας (από 6 σε 9 Μήνες) και Επίδομα Αδείας
  • Ειδικές Άδειες
 • Απασχόληση σε Περισσότερους του Ενός Εργοδότες
 • Σύμβαση κατά Παραγγελία και Μηδενικών Όρων
 • Χρονικά Όρια Εργασίας: Ωράρια – Υπερωρία – Υπερεργασία
 • Ειδικές Μορφές Απασχόλησης
  • Τηλεργασία
  • Διευθέτηση Χρόνου Εργασίας
 • Άδεια για Γυναικολογικές Εξετάσεις
 • Αλλοδαποί
 • ΣΕΠΕ
  • Εργόσημο
  • ΕΡΓΑΝΗ – Ανάρτηση Βασικών Όρων της Σύμβασης
 • Προσωπικότητα Μισθωτού και Προστασία
 • Οικειοθελείς Παροχές
 • Αθλητισμός Εργασιακός – Αθλητικός Εθελοντισμός
 • Προσωπικά Δεδομένα
 • Υγιεινή και Ασφάλιση
 • Πανδημία
 • Σωματεία
  • Υποχρεωτική Εγγραφή στο ΓΕΜΗΣΟΕ από 1.2022
 • Ασφάλιση
  • Νέες Ασφαλιστικές Εισφορές Μη Μισθωτών
  • Η Επικουρική Ασφάλιση των Νεοεισερχομένων στην Αγορά Εργασίας από 1.2022 και Εφεξής
 • Συνταξιοδότηση – Συνταξιούχοι
  • Νέοι Όροι Απασχόλησης Συνταξιούχων
  • Ψηφιακή Διαδικασία Απονομής Συντάξεων
 • Παροχές σε Είδος που Υπόκεινται σε Φορολογία
 • Κυρώσεις
  • Κατηγοριοποίηση Παραβάσεων Εργατικής Νομοθεσίας και Πρόστιμα
 • Υποδείγματα
 • Ψηφιακή Πλατφόρμα Rebrain Greece
 • Ψηφιακή Κάρτα και Ωράρια Εργασίας

Έκδοση: ΕΑΕΔ Μάρτιος 2024

Σελίδες 480 – ISBN 978-960-89047-5-0

Τιμή 50,00 €