Νομοθεσία Εργατική & Ασφαλιστική

60.00

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Εφαρμογή – Νομολογία – Ερμηνεία

Συγγραφέας ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΛΑΝΑΡΑΣ

Έκδοση 2020

Σελίδες 759

Περιεχόμενα

Στη νέα αυτή έκδοση λαμβάνονται υπόψη όλες οι σημαντικές μεταβολές που έχει υποστεί η Εργατική Νομοθεσία, όπως λ.χ. αυτές που αναφέρονται στην αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στην αδήλωτη εργασία και τα αντίστοιχα πρόστιμα, στις εξαιρέσιμες εορτές, στην επιδότηση ανεργίας, στην αναγγελία λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή εκτέλεσης έργου, στις προϋποθέσεις της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης, στους περιστασιακά απασχολούμενους, στις γεωργικές και αλιευτικές εργασίες, στις εργάσιμες Κυριακές, στα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, στον τρόπο και προθεσμία υποβολής των εντύπων ΣΕ.Π.Ε., Ο.Α.Ε.Δ. – Ε.Φ.Κ.Α., στις διατυπώσεις απόλυσης, στις υποχρεώσεις των εργαζομένων, στην αποζημίωση απόλυσης, στις οικοδομικές εργασίες, στη μερική και εκ περιτροπής απασχόληση, στις υπερωρίες, στη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, στη μη καταβολή μισθού, στις συλλογικές συμβάσεις και τη διαιτησία, στην κήρυξη της απεργίας και την σχετική ψηφοφορία, στο μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Το έργο παρουσιάζεται εμπλουτισμένο με ερμηνευτικές παρατηρήσεις, νομολογιακή ύλη και περιέχει όπως πάντοτε πρακτικές οδηγίες, με χρήσιμους πίνακες και παραδείγματα για τα εργατικά ζητήματα τα οποία συνήθως απασχολούν εργοδότες και μισθωτούς.Σύμβαση εργασίας, έννοια – κατάρτιση.Εργοδότες – μισθωτοί.Κανονισμοί εργασίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ανεργία. Στράτευση. Οικογενειακά επιδόματα

Άδειες εργαζομένων, επίδομα αδείας, πίνακες αδείας

Κυριακή – ανάπαυση μισθωτών

Χρονικά όρια εργασίας. Ημερήσια απασχόληση, υπερωρίες, πενθήμερο εργασίας

Ημέρες αργίας, αμοιβή Κυριακής εργασίας, εξαιρέσιμες Εορτές, Νυκτερινή εργασία

Προστασία ασθένειας, μητρότητας – τοκετού.Αποδοχές, επιδόματα

Εργατικό ατύχημα. Διαθεσιμότητα.Απασχόληση αλλοδαπών

Εκ περιτροπής εργασία. Μειωμένη απασχόληση

Οδοιπορικά έξοδα. Έννοια μισθού, καθορισμός – πληρωμή

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας.Απεργία μισθωτών

Δώρα εορτών

Προστασία συνδικαλιστών, στρατευομένων

Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας

Κατώτατα όρια αποδοχών

Υποδείγματα

 

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δικαστηριακή νομολογία, πρακτικές οδηγίες με χρήσιμους πίνακες και παραδείγματα.

Παρατίθεται Πίνακας Περιεχομένων καθώς και Αλφαβητικό Ευρετήριο.