ΕΤΟΣ 2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 • Απόλυση εργαζομένου
 • Ικανότητα συνάψεως ΣΣΕ και Μητρώα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων – Εργοδοτών
 • Εφαρμογή της ΥΑ, Αναγγελία οικοδομοτεχνικού προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Ν.4647/2019
 • Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. έτους 2020
 • Ολική απαγόρευση καπνίσματος
 • Ν.4646/2019 Φορολογική μεταρρύθμιση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 • Προβλήματα και προτάσεις αναφορικά με την κατάρτιση και εφαρμογή των Σ.Σ.Ε. και άλλων ρυθμίσεων
 • Τεχνικά έργα – Οικοδομικές εργασίες ΒΗΔΑΠ και ΕΡΓΑΝΗ
 • Ν.4659/2020 Επίδομα γέννησης
 • Παραβάσεις και πρόστιμα ΣΕΠΕ
 • Αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ
 • Ν.4654/2020 Εκλογή Βουλευτών
 • Χρόνος έναρξης της εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

 • Ο «νομοθετημένος» κατώτατος μισθός
 • ΔΕΥΑ όλης της χώρας
 • Ν.4670/ 2020 Ο Νέος Ασφαλιστικός νόμος
 • Διαδικασία χορήγησης επιδόματος γέννησης
 • Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας Ελευθ. Επαγγελματιών και Αυτοτελώς Απασχ/μενων
 • Επίταξη ακινήτων λόγω μεταναστευτικού
 • Χρόνος έναρξης της εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση
 • Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

 • Ο νέος ασφαλιστικός νόμος
 • Αποζημίωση εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης
 • Επίδομα εορτών (δώρο) Πάσχα 2020 και τα Έκτακτα μέτρα λόγω κορωνοϊού
 • Έκτακτα μέτρα λόγω κορωνοϊού, άδεια ειδικού σκοπού, τηλεργασία
 • Επιλογή ασφ. κατηγορίας και ασφαλιστική ικανότητα 2020
 • Αναστολή βεβαιωμένων οφειλών, παράταση καταβολής ασφ. οφειλών, τηλεργασία, άδεια ειδικού σκοπού κ.α.
 • Οι αργίες των εορτών του Πάσχα και η 1η Μαΐου

ΜΑΪΟΣ 2020

 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη και πανδημία
 • Μέτρα στήριξης. Αναστολή συμβάσεων, ακυρότητα απολύσεων, αποζημίωση ειδικού σκοπού, παράταση οφειλών, τηλεργασία
 • Έντυπα ΣΕΠΕ ειδικού σκοπού
 • Ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων
 • Παράταση δόσεων ρυθμίσεων
 • Εκ περιτροπής εργασία και κρίση πανδημίας
 • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος – Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

 • Η άδεια αναπαύσεως των μισθωτών
 • Ν.4690/2020 Μείωση 25% οφειλών Μαΐου και ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ.
 • Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ 17788 α) παράταση αναστολής συμβάσεων, β) λειτουργία με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, γ) χορήγηση κανονικής άδειας 2 εβδομάδων και άδεια ειδικού σκοπού
 • Διαδικασία για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας
 • Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

 • Εργόσημο και υπαγόμενες εργασίες – ειδικότητες
 • Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας λόγω της πανδημίας
 • Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
 • Ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησης εξόδων κηδείας
 • Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020
 • Επιχειρήσεις με απαλλαγή 40% του μισθωμάτων Ιούλιου και Αύγουστου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

 • Η προσωρινή σύνταξη
 • Αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο κλπ
 • Πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
 • Απασχόληση συνταξιούχων
 • Φορολογικές παρεμβάσεις, μείωση προκαταβολής φόρου, προσωρινή σύνταξη, επιδότηση ασφ. εισφορών, αναστολή συμβάσεων Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

 • Περιπτώσεις προσβολής προσωπικότητας του μισθωτού όπως κρίθηκαν από τα δικαστήρια
 • Συνδικαλιστικές οργανώσεις και παρεμβάσεις υπέρ εργαζομένων
 • Τηλεργασία και προσαρμογή ωραρίου εργαζομένων
 • Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού
 • Συνταξιοδότηση με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση
 • Η 28η Οκτωβρίου 2020 – Ημέρα Τετάρτη

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

 • Επιβεβλημένη η σύναψη σύμβασης «τηλεργασίας»
 • Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας
 • Αναστολή συμβάσεων εργασίας βάση ΚΑΔ για το μήνα Οκτώβριο
 • Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαιώσεων του e-ΕΦΚΑ
 • Προαιρετική απαλλαγή από την καταβολή του 30% του μισθώματος για το μήνα Οκτώβριο
 • Προληπτική καραντίνα εργαζομένου

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

 • Επιδόματα εορτών ή δώρα Χριστουγέννων
 • Ν.4756/20 Μείωση εισφορών 3% από 1.1.21, Επίδομα στεγαστικής συνδρομής, Ρύθμιση ασφ. εισφορών κ.λπ.
 • Εφάπαξ ενίσχυση 400 ευρώ σε ανέργους
 • Διαδοχική ασφάλιση μετά το Ν.4670/2020
 • Παρατάσεις μέχρι και τις 30.4.2021  βεβαιωμένων οφειλών
 • Πίνακες εισφορών e-ΕΦΚΑ
 • Οι εορτές Χριστουγέννων 2020 και Νέου Έτους 2021