ΕΤΟΣ 2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 • Απόλυση εργαζομένου
 • Ικανότητα συνάψεως ΣΣΕ και Μητρώα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων – Εργοδοτών
 • Εφαρμογή της ΥΑ, Αναγγελία οικοδομοτεχνικού προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Ν.4647/2019
 • Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. έτους 2020
 • Ολική απαγόρευση καπνίσματος
 • Ν.4646/2019 Φορολογική μεταρρύθμιση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 • Προβλήματα και προτάσεις αναφορικά με την κατάρτιση και εφαρμογή των Σ.Σ.Ε. και άλλων ρυθμίσεων
 • Τεχνικά έργα – Οικοδομικές εργασίες ΒΗΔΑΠ και ΕΡΓΑΝΗ
 • Ν.4659/2020 Επίδομα γέννησης
 • Παραβάσεις και πρόστιμα ΣΕΠΕ
 • Αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ
 • Ν.4654/2020 Εκλογή Βουλευτών
 • Χρόνος έναρξης της εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

 • Ο νέος ασφαλιστικός νόμος
 • Αποζημίωση εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης
 • Επίδομα εορτών (δώρο) Πάσχα 2020 και τα Έκτακτα μέτρα λόγω κορωνοϊού
 • Έκτακτα μέτρα λόγω κορωνοϊού, άδεια ειδικού σκοπού, τηλεργασία
 • Επιλογή ασφ. κατηγορίας και ασφαλιστική ικανότητα 2020
 • Αναστολή βεβαιωμένων οφειλών, παράταση καταβολής ασφ. οφειλών, τηλεργασία, άδεια ειδικού σκοπού κ.α.
 • Οι αργίες των εορτών του Πάσχα και η 1η Μαΐου

ΜΑΪΟΣ 2020

 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη και πανδημία
 • Μέτρα στήριξης. Αναστολή συμβάσεων, ακυρότητα απολύσεων, αποζημίωση ειδικού σκοπού, παράταση οφειλών, τηλεργασία
 • Έντυπα ΣΕΠΕ ειδικού σκοπού
 • Ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων
 • Παράταση δόσεων ρυθμίσεων
 • Εκ περιτροπής εργασία και κρίση πανδημίας
 • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος – Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

 • Η άδεια αναπαύσεως των μισθωτών
 • Ν.4690/2020 Μείωση 25% οφειλών Μαΐου και ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ.
 • Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ 17788 α) παράταση αναστολής συμβάσεων, β) λειτουργία με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, γ) χορήγηση κανονικής άδειας 2 εβδομάδων και άδεια ειδικού σκοπού
 • Διαδικασία για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας
 • Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

 • Εργόσημο και υπαγόμενες εργασίες – ειδικότητες
 • Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας λόγω της πανδημίας
 • Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
 • Ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησης εξόδων κηδείας
 • Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020
 • Επιχειρήσεις με απαλλαγή 40% του μισθωμάτων Ιούλιου και Αύγουστου