ΕΤΟΣ 2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

  • Απόλυση εργαζομένου
  • Ικανότητα συνάψεως ΣΣΕ και Μητρώα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων – Εργοδοτών
  • Εφαρμογή της ΥΑ, Αναγγελία οικοδομοτεχνικού προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ
  • Ν.4647/2019
  • Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. έτους 2020
  • Ολική απαγόρευση καπνίσματος
  • Ν.4646/2019 Φορολογική μεταρρύθμιση