ΕΤΟΣ 2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 • Απόλυση εργαζομένου
 • Ικανότητα συνάψεως ΣΣΕ και Μητρώα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων – Εργοδοτών
 • Εφαρμογή της ΥΑ, Αναγγελία οικοδομοτεχνικού προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Ν.4647/2019
 • Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. έτους 2020
 • Ολική απαγόρευση καπνίσματος
 • Ν.4646/2019 Φορολογική μεταρρύθμιση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 • Προβλήματα και προτάσεις αναφορικά με την κατάρτιση και εφαρμογή των Σ.Σ.Ε. και άλλων ρυθμίσεων
 • Τεχνικά έργα – Οικοδομικές εργασίες ΒΗΔΑΠ και ΕΡΓΑΝΗ
 • Ν.4659/2020 Επίδομα γέννησης
 • Παραβάσεις και πρόστιμα ΣΕΠΕ
 • Αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ
 • Ν.4654/2020 Εκλογή Βουλευτών
 • Χρόνος έναρξης της εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση