ΕΤΟΣ 2020

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 • Απόλυση εργαζομένου
 • Ικανότητα συνάψεως ΣΣΕ και Μητρώα Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων – Εργοδοτών
 • Εφαρμογή της ΥΑ, Αναγγελία οικοδομοτεχνικού προσωπικού στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Ν.4647/2019
 • Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. έτους 2020
 • Ολική απαγόρευση καπνίσματος
 • Ν.4646/2019 Φορολογική μεταρρύθμιση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 • Προβλήματα και προτάσεις αναφορικά με την κατάρτιση και εφαρμογή των Σ.Σ.Ε. και άλλων ρυθμίσεων
 • Τεχνικά έργα – Οικοδομικές εργασίες ΒΗΔΑΠ και ΕΡΓΑΝΗ
 • Ν.4659/2020 Επίδομα γέννησης
 • Παραβάσεις και πρόστιμα ΣΕΠΕ
 • Αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ
 • Ν.4654/2020 Εκλογή Βουλευτών
 • Χρόνος έναρξης της εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

 • Ο νέος ασφαλιστικός νόμος
 • Αποζημίωση εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης
 • Επίδομα εορτών (δώρο) Πάσχα 2020 και τα Έκτακτα μέτρα λόγω κορωνοϊού
 • Έκτακτα μέτρα λόγω κορωνοϊού, άδεια ειδικού σκοπού, τηλεργασία
 • Επιλογή ασφ. κατηγορίας και ασφαλιστική ικανότητα 2020
 • Αναστολή βεβαιωμένων οφειλών, παράταση καταβολής ασφ. οφειλών, τηλεργασία, άδεια ειδικού σκοπού κ.α.
 • Οι αργίες των εορτών του Πάσχα και η 1η Μαΐου

ΜΑΪΟΣ 2020

 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη και πανδημία
 • Μέτρα στήριξης. Αναστολή συμβάσεων, ακυρότητα απολύσεων, αποζημίωση ειδικού σκοπού, παράταση οφειλών, τηλεργασία
 • Έντυπα ΣΕΠΕ ειδικού σκοπού
 • Ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων
 • Παράταση δόσεων ρυθμίσεων
 • Εκ περιτροπής εργασία και κρίση πανδημίας
 • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος – Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020