Προσφορά!

Το Δίκαιο στις Εργασιακές Σχέσεις Μεταμνημονιακής Περιόδου – Έκδοση Φεβρουάριος 2019

50.00

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Το NEO Βιβλίο ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ METAΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(περιλαμμβάνει Cd-Rom)

Αναλύει διεξοδικά τις αλλαγές και το νέο καθεστώς στην Εργασία.

Συγγραφέας: ΒΑΣΙΛΗΣ Β. ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ τ. Δ/ντής Υπουργείου Εργασίας

Ενηµερωµένο µε:

 • ΥΑ 4241/127/2019 Αύξηση Κατώτατου Μισθού
 • Ν.4583/2018 Ακύρωση Περικοπής Συντάξεων
 • Ν.4578/2018 Μείωση εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών
 • Ν.4554/2018 Μείωση προστίμων Αδήλωτης Εργασίας
 • Ανάλυση και Ερμηνεία αλλαγών
 • Τέλος προγράμματος οικονομικής προσαρμογής
 • Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας
 • Κατώτατα όρια αποδοχών όρια αποδοχών
 • Μετενέργεια – Δεσµευτικότητα – Χρόνος ισχύος – Συρροή
  Διαιτησία και νέο πλαίσιο δράσης
 • Ασφαλιστικά θέµατα Νέα Όρια Συνταξιοδότησης
  Συντελεστές αναπλήρωσης – Εισφορές – Πλασματικοί χρόνοι
 • ΕΡΓΑΝΗ Υποχρεωτική αναγγελία στοιχείων ηλεκτρονικά
  Προσλήψεις – Απολύσεις – Υπερωρίες – Υπερεργασίες

 

Περιλαµβάνονται:

 • Νέα Κατώτατα όρια αποδοχών από 1.2.2019
 • Μειώσεις εισφορών Ελ. Επαγγελματιών από 1.1.2019
 • Μειώσεις προστίμων Αδήλωτης Εργασίας
 • Ακύρωση Περικοπής Συντάξεων
 • ΕΡΓΑΝΗ
 • ΣΣΕ και Διαιτησία
 • Χρονικά Όρια / Υπερωρία – Υπερεργασία
 • Διευθέτηση Χρόνου – Εκ Περιτροπής Εργασία
 • Κανονική Άδεια / Ισχύουσες Ρυθµίσεις
 • Πρόσληψη και Απόλυση
 • Προειδοποίηση – Αποζηµίωση
 • Συµβάσεις Εργασίας – Υποδείγµατα
 • Κωλύµατα Εργασίας
 • Ειδικές (Ευέλικτες) Μορφές Απασχόλησης
 • ΟΤΑ
 • Ειδικής Προστασίας και Καθεστώτος Άτοµα
 • Κανονισµοί Εργασίας
 • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζοµένων
 • Ασφαλιστικά Θέµατα
 • Ασφαλιστικοί Φορείς
 • Πλασµατικοί Χρόνοι Αναγνώρισης
 • Πίνακες Ορίων Συνταξιοδότησης
 • Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα
 • Επαγγελµατικά Πτυχία και Άδειες
 • Συνδικαλισµός
 • Αλλοδαποί
 • Ευρωπαϊκή Ένωση – Οδηγίες Κανονισµοί
 • Βασικές Έννοιες Εργατικού Δικαίου
 • Υποδείγµατα
 • Νοµολογία Δικαστηρίων

 

Έκδοση: ΕΑΕΔ Φεβρουάριος  2019

Σελίδες 828

Τιμή 65,00 €