ΕΤΟΣ 2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 • Επίλυση εργατικών διαφορών μέσω της διοικητικής διαδικασίας
 • Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης
 • Ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησης επιδόματος ασθενείας – ατυχήματος
 • Άδεια ειδικού σκοπού
 • Επανυπολογισμός συντάξεων λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης
 • Ν.4758/2020 φορολογικές ρυθμίσεις, μισθώματα
 • Γέννηση παιδιού και επίδομα 2.000 ευρώ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 • Δανεισμός μισθωτού και εταιρίες προσωρινής απασχόλησης
 • Ν.4764/2020 Προστασία της δημόσιας υγείας, ΟΤΑ, Συντάξεις, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, Επίδομα Ανεργίας, Κατώτατος Μισθός, Ασφαλιστική Ικανότητα, ΟΓΑ, Καλλιτέχνες, Ναυτικοί, Δικαστήρια κλπ,
 • Επικουρική ασφάλιση μισθωτών μηχανικών
 • Ν.4772/2021 Μείωση μισθωμάτων, επιταγές, ενίσχυση επιχειρήσεων, φορολογικές ρυθμίσεις κλπ
 • Καταβολή 50% της μείωσης των μισθωμάτων Νοεμβρίου και εφεξής
 • Τα πιστοποιητικά εργασίας και προϋπηρεσίας

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

 • Το Ελληνικό #MeToo και η ηθική παρενόχληση στα πλαίσια του συνδρόμου Mobbing στις εργασιακές σχέσεις
 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού στον κλάδο του τουρισμού
 • Παράταση των μέτρων τηλεργασίας, ωραρίου εργασίας
 • Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργοδοτών και εργαζομένων, ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας, παράταση Πόθεν Έσχες κλπ
 • Βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων – αμοιβών – μερισμάτων ή τόκων ή δικαιωμάτων
 • Η 25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

 • Επίδομα εορτών (δώρο) Πάσχα 2021 και τα Έκτακτα μέτρα λόγω Κορωνοίου
 • ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, Επέκταση Μαρτίου 2021 και εντασσόμενες επιχ/σεις
 • Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το 2021
 • Ν.4786/2021 ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων
 • Μερική καταβολή μισθωμάτων- διευκρινίσεις
 • Οι αργίες των εορτών Πάσχα έτους 2021
 • 1η Μαίου 2021 ημέρα Σάββατο

ΜΑΪΟΣ 2021

 • Οικειοθελείς παροχές και επιχειρησιακή συνήθεια
 • Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ μέσω ΚΕΠ
 • Self test για τον ιδιωτικό τομέα
 • Χορήγηση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους λόγω BREXIT
 • Επιστρεπτέα προκαταβολή 7
 • Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ηλεκτρονικά

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

 • Η άδεια αναπαύσεως των μισθωτών
 • Επιστρεπτέα προκαταβολή
 • Π.Δ/γμα 30/29.4.2021 Σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων
 • Ν.4798/2021 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων
 • Ν.4799/2021 φορολογικά μέτρα για τις επιχειρήσεις λόγω πανδημίας
 • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

 • Ο Νέος Εργατικός Νόμος 4808/2021
 • ΕΓΣΣΕ 2021
 • Ο Νέος Εργατικός Νόμος Ν.4808/2021 «Για την προστασία της εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»
 • Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες
 • Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά το μήνα Ιούνιο 2021
 • Η 15η Αυγούστου 2021 – Ημέρα Κυριακή

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

 • Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας υπό το καθεστώς ισχύος του νέου νομοθετήματος 4808/2021
 • Διευθέτηση χρόνου εργασίας ευελιξία και παραδείγματα
 • Ν.4826/2021 Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη Νέα Γένια κλπ.
 • Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 718,65 σε εργαζόμενους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
 • Επιδότηση πάγιων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Απριλίου έως και Δεκεμβρίου 2020 λόγω Κορονοιού0
 • Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μετά το Ν.4808/2021

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

 • Εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις με το Ν.4808/2021 θέσεις και αντιθέσεις
 • Τα εργατικά ατυχήματα
 • Μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και οργανώσεων εργοδοτών
 • Πυρκαγιές Αυγούστου 2021 ασφαλιστικές εισφορές, ρυθμίσεις
 • Ν.4818/2021 επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, παράταση του χρόνου υποβολής δήλωσης κλπ
 • Η 28η Οκτωβρίου 2021 – Ημέρα Πέμπτη

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

 • Διευκολύνσεις και ειδικές άδειες εργαζομένων
 • Η πορεία προς το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης
 • Υποχρεωτικός ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον Κορωνοϊό στους εργ/νους του Ιδιωτικού τομέα
 • Ασφάλιση για παροχές σε είδος των ανασφάλιστων διαζευγμένων συζύγων
 • Ν.4829/2021 Ενίσχυση διαφάνειας κλπ, άρθρ.34 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, άρθρ. Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού κ.α.
 • Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης
 • Απόλυση κατά τη διάρκεια ασθενείας του μισθωτού

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

 • Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων 2021
 • Επαλήθευσης της ιδιότητας του διευθυντικού στελέχους
 • Ν.4855/2021 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα
 • Ν.4839/2021 Αύξηση αφορολόγητου δωρεών και γονικών παροχών , ΑΜΚΑ, εμβολιασμός, πολιτικά δικαστήρια, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ κλπ
 • Επίδομα θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2021/2022
 • Οι εορτές Χριστουγέννων 2021 & Νέου έτους 2022