ΕΤΟΣ 2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 • Επίλυση εργατικών διαφορών μέσω της διοικητικής διαδικασίας
 • Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης
 • Ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησης επιδόματος ασθενείας – ατυχήματος
 • Άδεια ειδικού σκοπού
 • Επανυπολογισμός συντάξεων λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης
 • Ν.4758/2020 φορολογικές ρυθμίσεις, μισθώματα
 • Γέννηση παιδιού και επίδομα 2.000 ευρώ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 • Δανεισμός μισθωτού και εταιρίες προσωρινής απασχόλησης
 • Ν.4764/2020 Προστασία της δημόσιας υγείας, ΟΤΑ, Συντάξεις, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, Επίδομα Ανεργίας, Κατώτατος Μισθός, Ασφαλιστική Ικανότητα, ΟΓΑ, Καλλιτέχνες, Ναυτικοί, Δικαστήρια κλπ,
 • Επικουρική ασφάλιση μισθωτών μηχανικών
 • Ν.4772/2021 Μείωση μισθωμάτων, επιταγές, ενίσχυση επιχειρήσεων, φορολογικές ρυθμίσεις κλπ
 • Καταβολή 50% της μείωσης των μισθωμάτων Νοεμβρίου και εφεξής
 • Τα πιστοποιητικά εργασίας και προϋπηρεσίας

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

 • Το Ελληνικό #MeToo και η ηθική παρενόχληση στα πλαίσια του συνδρόμου Mobbing στις εργασιακές σχέσεις
 • Αποζημίωση ειδικού σκοπού στον κλάδο του τουρισμού
 • Παράταση των μέτρων τηλεργασίας, ωραρίου εργασίας
 • Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργοδοτών και εργαζομένων, ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας, παράταση Πόθεν Έσχες κλπ
 • Βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων – αμοιβών – μερισμάτων ή τόκων ή δικαιωμάτων
 • Η 25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

 • Επίδομα εορτών (δώρο) Πάσχα 2021 και τα Έκτακτα μέτρα λόγω Κορωνοίου
 • ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, Επέκταση Μαρτίου 2021 και εντασσόμενες επιχ/σεις
 • Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το 2021
 • Ν.4786/2021 ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων
 • Μερική καταβολή μισθωμάτων- διευκρινίσεις
 • Οι αργίες των εορτών Πάσχα έτους 2021
 • 1η Μαίου 2021 ημέρα Σάββατο