ΕΤΟΣ 2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 • Επίλυση εργατικών διαφορών μέσω της διοικητικής διαδικασίας
 • Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης
 • Ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησης επιδόματος ασθενείας – ατυχήματος
 • Άδεια ειδικού σκοπού
 • Επανυπολογισμός συντάξεων λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης
 • Ν.4758/2020 φορολογικές ρυθμίσεις, μισθώματα
 • Γέννηση παιδιού και επίδομα 2.000 ευρώ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 • Δανεισμός μισθωτού και εταιρίες προσωρινής απασχόλησης
 • Ν.4764/2020 Προστασία της δημόσιας υγείας, ΟΤΑ, Συντάξεις, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, Επίδομα Ανεργίας, Κατώτατος Μισθός, Ασφαλιστική Ικανότητα, ΟΓΑ, Καλλιτέχνες, Ναυτικοί, Δικαστήρια κλπ,
 • Επικουρική ασφάλιση μισθωτών μηχανικών
 • Ν.4772/2021 Μείωση μισθωμάτων, επιταγές, ενίσχυση επιχειρήσεων, φορολογικές ρυθμίσεις κλπ
 • Καταβολή 50% της μείωσης των μισθωμάτων Νοεμβρίου και εφεξής
 • Τα πιστοποιητικά εργασίας και προϋπηρεσίας