ΕΤΟΣ 2009

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009

 • Β. Γαμβρούδη: Θάνατος Μισθωτού και Αξιώσεις Κληρονόμων
 • Πίνακες Εμπορικών Επιχειρήσεων 2009
 • Πίνακες Παροχής Υπηρεσιών 2009

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

 • Β. Γαμβρούδη: Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις
 • Κ. Τζιμάνη: Ανυπαίτιο Κώλυμα – Ανώτερη Βία
 • Σύνταξης:
  • Ασφαλιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν από 1.1.2009
  • Τα Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου 2009
  • Ασυνήθης Κακοκαιρία, Χιονοπτώσεις και Αποδοχές

ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

 • Μεταβίβαση Επιχειρήσεων
 • Κωδικοποίηση Συλλογικών Ρυθμίσεων Λογιστών
 • Το επίδομα Ισολογισμού των Λογιστών
 • Η 25η Μαρτίου 2009
 • Μακροχρόνια Άνεργοι και Αυτασφάλιση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
 • ΛΑΕΚ  0,45% 2009
 • Συλλογικές Ρυθμίσεις Διετούς Ισχύος 2008-2009

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

 • Β. Γαμβρούδη: Πολυτεχνικό Επίδομα σε Τρίτεκνες Οικογένειες και Άλλα Οικογενειακά Επιδόματα
 • Κ. Τζιμάνη: Το Επίδομα Πάσχα 2009
 • Σύνταξης: H 1η Μαίου, Ημέρα Παρασκευή

ΜΑΪΟΣ 2009

 • K. Λαναρά : Επίδομα Ασθενείας
 • Α. Κρητικού : Υποδείγματα Συμβάσεων
 • Σύνταξης :
 • Άδεια Ευρωεκλογών
 • Η Εορτή του Αγίου Πνεύματος (8 Ιουνίου 2009)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

 • Κ. Τζιμάνη: Η Κανονική Άδεια Ανάπαυσης – Αναψυχής των Εργαζομένων και Άλλες Ειδικές Περιπτώσεις
 • Απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοιν. Ασφάλισης
 • Διαδικασία Απόδοσης ΑΜΚΑ(εγκ. ΙΚΑ)
 • Ν. 3756/2009, Αρθ. 23. Μείωση Δημοτικού Τέλους Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος από 2% σε 0,5%

ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

 • Ευάγγελος Θ. Θεοδωράς: Η Απασχόληση των Ανηλίκων και η Παιδική Εργασία (νομοθετικό πλαίσιο – προστασία)
 • Πάντζο Ε.: Νέες Εργασιακές Ρυθμίσεις, Νέες Εργασιακές Κυρώσεις, Σύσταση Νέων Επιθεωρήσεων Εργασίας

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009

 • Β. Γαμβρούδη: Ειδικές Μορφές Απασχόλησης (ευέλικτη εργασία)
 • Σύνταξης: Η 15η Αυγούστου 2009 – Ημέρα Σάββατο
 • Τεκμαρτά & Ανωτ. Ασφαλιστική Κλάση 2009

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

 • K. Tzιμάνη: Χρονικά Όρια Εργασίας – Απασχόληση  – Προστασία – Ώρες Ανάπαυσης Εργαζομένων
  • Κ. Λαναρά: Σύνταξη Γήρατος Μητέρων με Ανήλικα – Ανάπηρα παιδιά, με Ανάπηρο σύζυγο, Πατέρα με Ανάπηρα παιδιά κ.λπ.
  • Ν. 3763/2009 Διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών Φορολογιών και άλλες διατάξεις
  • Ανασύνταξη, τροποποίηση συμπλήρωση καταστατικού ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

 • Χρ. Παπαδημητρίου: Η Έννοια της Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών και οι τρόποι καταγγελίας της
 • Σύνταξης: Η Άδεια για Άσκηση του εκλογικού Δικαιώματος
 • Η 28η Οκτωβρίου 2009 – Ημέρα Τετάρτη

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

 • Α. Καπάνταη: Εμπορικές Επιχειρήσεις – Καταστήματα – Μισθωτοί
 • Χρ. Καρατζά: Έννοια και Μορφές της εκ περιτροπής Εργασίας μετά τον Ν. 2639/1998
 • Πράξη Νομ. Περιεχομένου: Ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, Αναστολή πλειστηριασμών κ.α.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

 • Κ. Λαναρά: Επιλογή Ασφαλιστικού Φορέα – Κλάδος Ασθένειας. Παράλληλη – Διπλή Ασφάλιση. Πολλαπλή Ασφάλιση
 • Κ. Τζιμάνη: – Το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων 2009
 • – Οι Εορτές Χριστουγέννων 2009, Πρωτοχρονιάς 2010