ΕΤΟΣ 2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

 • Αδήλωτη εργασία – Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
 • Καταβολή χρηματικού ποσού στους Στρατιωτικούς, Πανεπιστημιακούς, Ιατρούς κλπ
 • Τροπ. Κανονισμού Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ
 • Εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας
 • Σταδιακή μείωση φορολογικού συντελεστή εταιρειών, ΕΝΦΙΑ, διανομή κοινωνικού μερίσματος
 • Συμψηφισμός μισθολογικών παροχών με ανταπαίτηση εργοδότη

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

 • Συλλογικές συμβάσεις σε νέα δυναμική
 • Αδήλωτη εργασία, διαπίστωση παράβασης – πρόστιμα, έκπτωση προστίμου – προσφυγής
 • Αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1.2.2019
 • Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης για το Α εξάμηνο 2019
 • ΕΚΑΣ 2019
 • Χορήγηση πετρελαίου θέρμανσης
 • Τα νέα νομοθετημένα κατώτατα όρια αποδοχών

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

 • Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικού επιπέδου
 • Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας Όροι και προϋποθέσεις επιβολής
 • Καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Εφαρμογή κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
 • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης ελεύθερων επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων και αγροτών
 • Παράταση προστασίας κύριας κατοικίας και παράταση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ νήσων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

 • Ανάληψη από τον εργοδότη της υποχρέωσης προς κάλυψη εις το διηνεκές της διαφοράς μεταξύ των παροχών του ΕΤΑΤ και των παροχών του καταστατικού ΤΑΠΤΠ
 • Επίδομα εορτών (δώρο) Πάσχα 2018
 • Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4
 • Κατάργηση εντύπων βιβλιαρίων υγείας
 • Ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής του φόρου και της εισφοράς αλληλεγγύης
 • Οι αργίες των εορτών του Πάσχα έτους 2019

ΜΑΪΟΣ 2019

 • Ωράρια και εβδομαδιαία εργασία μισθωτών
 • Δικαιώματα εγκύων – τεκουσών γυναικών
 • Αποκλειστικές νοσοκόμες, αποδοχές, άδεια, επιδόματα εορτών και αδείας
 • Ασφάλιση μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων
 • Προστασία πρώτης κατοικίας δανειοληπτών
 • Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

 • Η άδεια αναπαύσεως των μισθωτών
 • Ν.4611/2019 Ρύθμιση οφειλών (120 δόσεις), μείωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης, μείωση ΦΠΑ, 13η σύνταξη κλπ
 • Μείωση ποσοστού μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης  από 1η Ιουνίου
 • Μέλος εφορευτικής επιτροπής και ανυπαίτιο κώλυμα
 • Σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα
 • Η άδεια για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος