ΕΤΟΣ 2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

  • Αδήλωτη εργασία – Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
  • Καταβολή χρηματικού ποσού στους Στρατιωτικούς, Πανεπιστημιακούς, Ιατρούς κλπ
  • Τροπ. Κανονισμού Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ
  • Εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας
  • Σταδιακή μείωση φορολογικού συντελεστή εταιρειών, ΕΝΦΙΑ, διανομή κοινωνικού μερίσματος
  • Συμψηφισμός μισθολογικών παροχών με ανταπαίτηση εργοδότη