ΕΤΟΣ 2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

 • Αδήλωτη εργασία – Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
 • Καταβολή χρηματικού ποσού στους Στρατιωτικούς, Πανεπιστημιακούς, Ιατρούς κλπ
 • Τροπ. Κανονισμού Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ
 • Εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας
 • Σταδιακή μείωση φορολογικού συντελεστή εταιρειών, ΕΝΦΙΑ, διανομή κοινωνικού μερίσματος
 • Συμψηφισμός μισθολογικών παροχών με ανταπαίτηση εργοδότη

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

 • Συλλογικές συμβάσεις σε νέα δυναμική
 • Αδήλωτη εργασία, διαπίστωση παράβασης – πρόστιμα, έκπτωση προστίμου – προσφυγής
 • Αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1.2.2019
 • Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης για το Α εξάμηνο 2019
 • ΕΚΑΣ 2019
 • Χορήγηση πετρελαίου θέρμανσης
 • Τα νέα νομοθετημένα κατώτατα όρια αποδοχών

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

 • Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικού επιπέδου
 • Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας Όροι και προϋποθέσεις επιβολής
 • Καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Εφαρμογή κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
 • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης ελεύθερων επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων και αγροτών
 • Παράταση προστασίας κύριας κατοικίας και παράταση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ νήσων