ΕΤΟΣ 2008

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

 • Κ. Τζιμάνη: – Συμβούλια Εργαζομένων
  – Μέτρα Προστασίας Εγκύων, Λεχώνων και Γαλουχουσών εργαζομένων (με το ΠΔ176/2007)
 • Β. Γαμβρούδη: Σπουδαστές και Πρακτική Άσκηση
 • Ν. 3610/2007 Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής…
 • Ν. 3613/2207 Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανεξαρτήτων Αρχών…

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

 • Β. Γαμβρούδη: Ενημερώσεις Εργαζομένων και Διαβουλεύσεις για Θέματα Εργασιακών Σχέσεων
 • Ν.3620/2007 Αύξηση Συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007
 • ΣΣΕ & ΔΑ Διετούς Ισχύος, Ετών 2007 και 2008
 • Παρακράτηση Φόρου 2008 (ΠΟΛ1154)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

 • Β. Γαμβρούδη: Πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κ. Τζιμάνη:  – Η καθαρά Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2008
  – Η 25Η Μαρτίου, Ημέρα Τρίτη
 • Ν. 3634/2008 Κατάργηση Φόρου Κληρονομιών, Γονικών Παροχών. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων…
 • ΛΑΕΚ (0,45%) έτους 2008

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

 • Χ. Παπαδημητρίου: Η Έννοια των Ομαδικών Απολύσεων στο Ελληνικό και το Κοινοτικό Δίκαιο και η Πρόσφατη Σχετική Νομολογία του ΔΕΚ
 • Κ. Τζιμάνη : – Το Επίδομα Εορτών Πάσχα 27 Απριλίου 2008, Πρακτικοί Πίνακες
  – Οι Αργίες των Εορτών του Πάσχα
 • Α. Καπάνταη : Περιληπτικός Οδηγός Υποχρεώσεων Εργοδότη

ΜΑΪΟΣ 2008

 • Β. Γαμβρούδη: Διεθνική Παροχή Υπηρεσίων
 • Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
  Ν.3655/2008 «Διοικητική & Οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις»
 • Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008- 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
 • ΤΕΚΜΑΡΤΑ & ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ 2008

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

 • Κ. Τζιμάνη: Η Ετήσια Κανονική Άδεια
 • Β. Γαμβρούδη:
  • Σύντομη Αποκωδικοποίηση του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου (Ν.3655/2008)
  • Προστασία Μητρότητας με το Νέο Νόμο (Ν.3655/2008)
 • Σύνταξης: Η Εορτή του Αγίου Πνεύματος (16 Ιουνίου 2008)
 • Ειδική Άδεια Προστασίας Μητρότητας Ν.3655/2008
 • Τεκμαρτά & Ανωτ. Ασφαλιστική Κλάση

ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

 • Κ. Λιάπη: Οι Παροχές σε Εργαζομένους από τις Επιχειρήσεις μετά την Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Β. Γαμβρούδη: Ειδικές Άδειες και Διευκολύνσεις Εργαζομένων
 • Κ. Τζιμάνη: Υπερωριακή Και Υπερεργασιακή Απασχόληση. Οδηγίες για εφαρμογή του Αρθ.1 του Ν.3385/2005
 • ΣΣΕ Παροχής Υπηρεσιών, πίνακες αποδοχών

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

 • Β. Γαμβρούδη: Αναστολή της Εργασιακής Συμβάσεως
 • Σύνταξης:
  • Κανονική Άδεια. Διευκρινίσεις Χορήγησης κατά το 1ο και 2Ο Έτος Πρόσληψης
  • Η 15Η Αυγούστου, Ημέρα Παρασκευή
 • Ν.3667/2008 Θέματα Ειδικών Επιδοτήσεων Ανεργίας…
 • Ν.3670/2008 Αύξηση Συντάξεων Δημοσίου…

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

 • K. Tzιμάνη: Χρονικά Όρια Εργασίας – Απασχόληση  – Προστασία – Ώρες Ανάπαυσης Εργαζομένων
 • ΣΣΕ, Πίνακες Αποδοχών:
  • Εμπορικών Επιχειρήσεων
  • Μετάλλου Βιοτεχνίας
  • Σιδηροβιομηχανίας

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

 • Α. Μετζητάκου: Συνέπειες για την Σύναψη ΣΣΕ από την Τροποποίηση Καταστατικού Εργοδοτικής Οργανώσεως
 • Ε. Πάντζο: Ειδική Παροχή στις Εργαζόμενες Μητέρες για την Προστασία της Μητρότητας
 • Σύνταξης: Η 28η Οκτωβρίου 2008 – Ημέρα Τρίτη

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

 • Κ. Λαναρά:
  • Σύνταξη Γήρατος Λόγω 35ετίας
  • Οι Αυξήσεις των Συντάξεων ΙΚΑ, πίνακες.
 • Β. Γαμβρούδη: Ιεροψάλτες. Αμοιβή, Ασφάλιση, Υπηρεσιακή Κατάσταση.
 • Πίνακες Αποδοχών:
  • Φαρμακευτικών Επιχ/σεων
  • Χημικής Βιομηχανίας

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

 • Χρ. Παπαδημητρίου: Η Κοινοτικοποίηση του Εργατικού Δικαίου, υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του Δ.Ε.Κ.
 • Κ. Τζιμάνη: Εορτές Χριστουγέννων 2008 – Δώρο
 • ΣΣΕ Λογιστών & Βοηθών – Πίνακες Αποδοχών