Πίνακες παρακράτησης ΦΜΥ 2024

45.00

Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ Φ.Μ.Υ 2024.

Νέα αφορολόγητα όρια για οικογένειες με παιδιά.

Έκδοση  Ιανουάριος 2024

Από 1/1/2024 με τον Ν.5045/2023 αυξάνονται τα ποσά μείωσης του φόρου για οικογένειες με παιδιά. Κατά συνέπεια αυξάνονται τα έμμεσα αφορολόγητα.

Και από 1/1/23  κατάργηθηκε η εισφορά αλληλεγγύης για όλους (δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους).

Από 1/1/2020 και εντεύθεν εφαρμόζεται η φορολογική κλίμακα και οι μειώσεις φόρου λόγω παιδιών που άλλαξε με τον Ν. 4646/2019.

Ειδικότερα:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις,
Επιχειρηματική Δραστηριότητα)
Φορολογικός
συντελεστής
0 – 10.000 9%
10.001 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 28%
30.001 – 40.000 36%
40.001 – 44%

Οι ΝΕΕΣ μειώσεις φόρου διαμορφώνονται ως εξής μέχρι τα 12.000 ευρώ εισόδημα:

Παιδιά Έκπτωση Έμμεσο αφορολόγητο
0 παιδιά 777 8.633
1 παιδί 900 10.000
2 παιδιά 1.120 11.000
3 παιδιά 1.340 12.000
4 παιδιά 1.580 13.000

Άνω των 12.000 η το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του εισοδήματος.

 

Η έκδοση περιλαμβάνει:

  • Άρθρο 43 του Ν.5045/2023
  • Άρθρο 177 του Ν.4972/2022
  • Άρθρα 6 του Ν. 4646/2019
  • Φορολογία Αποζημιώσεων
  • Υπολογισμό ΦΜΥ Δημοσίων Υπαλλήλων και Συνταξιούχων (περιέχεται στο cd-rom)
  • Μηνιαίοι & Ετήσιοι Πίνακες ΦΜΥ
  • CD – Rom υπολογισμού του φόρου

 

Τηλεφωνική παραγγελία | 210-52.49.671