ΕΤΟΣ 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

 • Η Ασθένεια των μισθωτών
 • Σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των Ιατρών ΕΣΥ
 • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς λόγω Χριστουγέννων
 • Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής στο Δημόσιο πρωτότυπων ή επικυρωμένων εγγράφων
 • Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ
 • Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

 • Μεταβολές στο δίκαιο της απεργίας
 • Οι ρυθμίσεις του Ν.4512/2018
 • Ν.4512/2018 Δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.
 • Σύνταξη λόγω θανάτου
 • Χορήγηση ΕΚΑΣ κατά το έτος 2018
 • Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
 • Οφειλές προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ εξειδίκευση κριτηρίων

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 • Παροχές σε είδος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και υπόκεινται σε φορολογία
 • Διαδικασία χορήγησης επιδόματος παιδιού
 • Ασφαλισμένοι με 40 έτη ασφάλισης μπορούν να καταβάλουν μειωμένες εισφορές σύνταξης κατά 50%
 • Ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € προς Ασφ. Ταμεία
 • Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ
 • Ενεργειακές κοινότητες
 • 25η Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή