ΕΤΟΣ 2013

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013teyxos_new-small

 • Ο Ν.4093/2012 Μνημόνιο ΙΙΙ και Οι Ημερομηνίες Ορόσημο
 • Νομολογία για τις Διακρίσεις της Ενδοσυμβατικής Ευθύνης του Εργοδότη
 • Επιστροφή των Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Αποδοχών και Συντάξεων
 • Διάγραμμα του Νόμου 4093/2012
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 teyxos_new-small

 • Οι Συγχωνεύσεις Εταιριών υπό το Καθεστώς Ισχύος των Μνημονιακών Διατάξεων
 • Συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2013, Στοιχεία για τον Προσδιορισμό της Κλάσης Υπολογισμού της Σύνταξης
 • Βαρέα & Ανθυγιεινά
 • Ο Νέος Φορολογικός Νόμος Ν.4110/2013 «Ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος..»
ΜΑΡΤΙΟΣ 2013teyxos_new-small

 • Μειώσεις των Αποδοχών των Μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα κατά τα Μνημονιακά Νομοθετήματα
 • Τεχνικός Ασφαλείας, Επιμόρφωση Εργοδοτών και Εργαζομένων
 • Ν.4111/2012 Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις
 • Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
 • Κατάταξη σε Ασφαλιστικές Κλάσεις και Αποτίμηση των Παροχών σε Είδος για το 2013
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 teyxos_new-small

 • Η Αποθεσμοποίηση της ΕΓΣΣΕ. Παρατηρήσεις επί του Νέου Συστήματος διαμορφώσεως των Κατώτατων Μισθών και Ημερομισθίων
 • Αποζημίωση Απολύσεως Ιδιωτικών Υπαλλήλων
 • Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
 • Εναρμόνιση Ανώτατου Ορίου Ασφαλιστέων Αποδοχών
ΜΑΪΟΣ 2013teyxos_new-small

 • Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών μετά το Ν.4075/2012 και το Ν.4144/2013
 • Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην Αγορά Εργασίας
 • Η 1η Μαΐου 2013 Ημέρα Υποχρεωτικής Αργίας και μεταφορά αυτής
 • Ερμηνευτική Εγκύκλιος ΟΑΕΔ για Απόλυση με Προειδοποίηση
ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 teyxos_new-small

 • Τα Οικογενειακά Επιδόματα Γάμου και Τέκνων
 • Η Άδεια Αναπαύσεως των Μισθωτών
 • Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΕΓΣΣΕ 2013
 • Βεβαίωση Οφειλής για Χρέη προς το Δημόσιο
 • ΣΣΕ που Έληξε και η Μετενέργεια στις 14.5.2013, Μειώσεις Αποδοχών
ΙΟΥΛΙΟΣ 2013teyxos_new-small

 • Η ΕΓΣΣΕ και τα νομοθετημένα κατώτατα όρια
 • Η εγκυμοσύνη των εργαζομένων γυναικών
 • Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών με τον Ν.4152/13
 • Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, Εγκ. ΟΑΕΕ
 • Ανάρτηση στο διαδίκτυο των Ισολογισμών των ΑΕ
 • Εκτός έδρας εργασία
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 teyxos_new-small

 • Δυνατότητα εφαρμογής συστήματος εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας
 • Φορτοεκφορτωτικές εργασίες – ΟΕΚ και ΟΕΕ – Συντάξεις συνδικαλιστών – Ανασφάλιστοι υπερήλικες – Ασφαλιστέες αποδοχές
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχ/σεων για πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική θέση
 • Νέα διαδικασία υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013teyxos_new-small

 • Υποχρεώσεις Εργοδοτών έναντι ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ – Τρόπος Υποβολής Εντύπων
 • Ν.4172/2013 Φορολογία Εισοδήματος (Διαθεσιμότητα, Κινητικότητα, Κατώτατος Μισθός)
 • Νέα Πρόστιμα για την Αδήλωτη και Ανασφάλιστη Εργασία
 • Ρυθμίσεις Οφειλόμενων Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 teyxos_new-small

 • Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης
 • Ν.4162/2013 Εθν. Λογ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών
 • Ανώτατο όριο υπερωριών Β’ Εξαμ. 2013
 • Ηλεκτρονική Υποβολή Έντυπων ΣΕΠΕ
 • Ν.4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες κ.α.
 • Η 28η Οκτωβρίου 2013 – Ημέρα Δευτέρα
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013teyxos_new-small

 • Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές
 • Ειδικές άδειες και διευκολύνσεις εργαζομένων
 • Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης
 • Σύστημα εκ περιτροπής εργασίας και διαδικασία
 • Καταβολή Οικογενειακού Επιδόματος 2013, Εγκ. ΟΑΕΔ
 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, χρόνος διατήρησης
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 teyxos_new-small

 • Επιδόματα Εορτών ή Δώρα Χριστουγέννων
 • Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ)
 • Εργοδοτική εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων
 • Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές, αποφάσεις περιφερειών
 • Υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας
 • ΠΟΛ 1245/2013 Σχετικά με το φόρο πολυτελούς διαβίωσης