ΕΤΟΣ 2023

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

 • Η ασθένεια των μισθωτών
 • Συνήγορος του πολίτη καταγγελία της σύμβασης εργασίας εγκύου εργαζομένης
 • Οδηγίες για την εφαρμογή του συντελεστή αύξησης των συντάξεων
 • Ν.4987/2022 Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
 • Επιχειρησιακή συνήθεια

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

 • Σπουδαίος λόγος καταγγελίας συμβάσεως εργασίας
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου
 • Επέκταση από 1.1.2023 των μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών
 • Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης
 • Η Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

 • «Δέσμια» η αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων από τους Επιθεωρητές Εργασίας για ορισμένου είδους παραβάσεις
 • Αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2023
 • Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών από 1.1.2023
 • Ν.5006/2022 Σπίτι μου, στεγαστική πολιτική για τους νέους, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή Μάτι κλπ
 • Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες
 • 25η Μαρτίου 2023 ημέρα Σάββατο

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

 • Το επίδομα των εορτών Πάσχα 2023
 • Ν.5036/2023 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό»
 • Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης
 • Ν.5024/2023  Βελτιώσεις στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης, συμμετοχή του Δημοσίου, ηλεκτρονική πλατφόρμα κ.α.
 • Τροπ. της Α.1138/2020 Χρόνος, έκταση εφαρμογής και διαδικασία διαβίβασης στοιχείων
 • Οι αργίες των εορτών του Πάσχα έτους 2023
  Η 1η Μαΐου 2023 – Δευτέρα
  21 Μαΐου 2023 Εθνικές εκλογές – Η άδεια εκλογών

ΜΑΪΟΣ 2023

 • Πρόσωπα διευθύνσεως εποπτείας και εμπιστοσύνης
 • Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μετά το Ν.4997/2022
 • Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών κλπ
 • Νέα κατάταξη από 1.4.2023 σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023
 • Ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
 • Σχετικά με τη ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως 72 δόσεις
 • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος – Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

 • Η άδεια αναπαύσεως των μισθωτών
 • Μεταβίβαση της ειδικής άδειας μητρότητας από τη μητέρα στον πατέρα
 • Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης εργαζομένων
 • Διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών θυμάτων και συγγενών των Τεμπών
 • Ν.5019/2023 προστασία των καταναλωτών
 • Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης
 • Έδρα εργασίας

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

 • Η Ειδική άδεια μητρότητας (9μηνών)
 • Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος
 • Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης κατά τη διάρκεια του καύσωνα ΚΛΕΩΝ
 • Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο
 • Παύση χρήσης απλών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών στην εστίαση
 • Η 15η Αυγούστου 2023 – ημέρα Τρίτη

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

 • Ν.5045/2023 Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
 • Υπολογισμός στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα ασφαλείας ως συντάξιμου χρόνου
 • Ν.5044/2023 Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού
 • Πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και απασχόληση στην Ελλάδα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

 • Πως ορίζεται νομοθετικά η έννοια του Διευθύνοντος υπαλλήλου. Όροι και προϋποθέσεις
 • Ν.5053/2023 Ο νέος νόμος για την εργασία και τις τριετίες
 • Διευκρινήσεις Υπ. Εργασίας για το ξεπάγωμα των τριετιών από 1.1.2024
 • Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο και παράλληλα ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα
 • Ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
 • Η 28Η Οκτωβρίου 2023 (Σάββατο)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

 • Αυξήσεις μισθών και υπηρεσιακών ωριμάνσεων μετά τον Ν.5053/202
 • Υποχρεωτικός εμβολιασμός και Συνταγματικότητα ΣτΕ 1684/2022
 • Αμειβόμενη πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ της ΔΥΠΑ
 • Οδηγίες Υπ. Εργασίας για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο
 • Μεταφορά Αναλογιστικού Ισοδυνάμου Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων
 • Ν.5061/2023 Διατάξεις για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
 • POS – Παράταση Δήλωσης Μέσων Πληρωμών Σεπτεμβρίου έως 17.11.2023

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

 • Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων 2023
 • Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ περιόδου 2023-2024
 • Ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ του προσωπικού που στελεχώνει πλοία αναψυχής και τουριστικά αναψυχής
 • Ο νέος φορολογικός νόμος Ν.5073/2023 Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις
 • Οι εορτές Χριστουγέννων 2023, Νέου έτους 2024, Χριστούγεννα 2023 ημέρα Δευτέρα