ΕΤΟΣ 2023

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

 • Η ασθένεια των μισθωτών
 • Συνήγορος του πολίτη καταγγελία της σύμβασης εργασίας εγκύου εργαζομένης
 • Οδηγίες για την εφαρμογή του συντελεστή αύξησης των συντάξεων
 • Ν.4987/2022 Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
 • Επιχειρησιακή συνήθεια

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

 • Σπουδαίος λόγος καταγγελίας συμβάσεως εργασίας
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου
 • Επέκταση από 1.1.2023 των μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών
 • Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης
 • Η Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

 • «Δέσμια» η αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων από τους Επιθεωρητές Εργασίας για ορισμένου είδους παραβάσεις
 • Αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών από 1.1.2023
 • Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών από 1.1.2023
 • Ν.5006/2022 Σπίτι μου, στεγαστική πολιτική για τους νέους, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή Μάτι κλπ
 • Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες
 • 25η Μαρτίου 2023 ημέρα Σάββατο