ΕΤΟΣ 2010

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

 • Προστασία Δικαιωμάτων Αξιοπρέπειας Εργαζομένου σε Σχέση με τις Εφαρμογές της Βιολογίας και της Ιατρικής
 • Η Έννοια της Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών και οι Τρόποι Καταγγελίας της
 • Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Έκτακτη Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης
 • Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ 2009

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

 • Β. Γαμβρούδη: Ο Θεσμός της Διαθεσιμότητας των Μισθωτών
 • Εταιρική κοινωνική Ευθύνη
 • Ε. Θεοδωρά: Ιδιαίτερες Μορφές Απασχόλησης. Δανεισμός Εργασίας, Εταιρίες προσωρινής Απασχόλησης
 • Η Καθαρά Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2010

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

 • Η Αυτοδιοικητική Μεταρρύθμιση του “Καποδίστρια ΙΙ”: Μια ευκαιρία για συνολική μεταρρύθμιση του πολιτικού και πολιτειακού μας συστήματος
 • Επιδόματα Εορτών ή Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων
 • Οι Αργίες των Εορτών του Πάσχα έτους 2010
 • Η 25η Μαρτίου 2010

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

 • Αναλυτική παρουσίαση των εγγράφων και λοιπών στοιχείων τα οποία πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων του ΣΕΠΕ κατά τους επιτόπιους ελέγχους
 • Η 1η Μαΐου 2010 ημέρα Σάββατο
 • Αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ από 15 Μαρτίου 2010 – ΠΟΛ 1018/6.3.10

ΜΑΪΟΣ 2010

 • Κ. Φουντέας: Η Οικονομική Κρίση και το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Ελαστικών Συμβάσεων Εργασίας
 • Πάγιο Σύστημα ρύθμισης οφειλών προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ
 • ΕΚΑΣ 2009 – Αναπροσαρμογή
 • Ν. 3842/2010. Ο Νέος Φορολογικός Νόμος

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

 • Ο Νέος Εργασιακός Νόμος 3846/10 και οι αλλαγές που προβλέπονται
 • Αποζημίωση Μισθωτού Για Εργασία Εκτός Έδρας
 • Ο Νέος Εργασιακός Νόμος “Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις”

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

 • Ο Νέος Εργασιακός Νόμος
 • Ετήσια Άδεια. Χορήγηση κατά το 1ο & 2ο Έτος
 • Προϋποθέσεις για την Εφαρμογή Ειδικού Ωραρίου Λειτουργίας των Τραπεζών

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

 • Η παρακίνηση των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο και η συμβολή της ηγετικής συμπεριφοράς του προϊσταμένου ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης
 • Νέες Εργασιακές Ρυθμίσεις που προβλέπονται στον Νέο Ασφαλιστικό Νόμο
 • Ν.3863/2010. Ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

 • Ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 3863/2010. Αποκωδικοποίηση βασικών διατάξεων
 • Πρόσβαση και παραμονή στην εργασία για τα άτομα άνω των 45 ετών: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό δίκαιο και η συμβολή του ΟΑΕΔ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

 • Το εργασιακό άγχος, οι επιπτώσεις του στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις και οι τρόποι αντιμετώπισής του
 • Απόλυση εργαζομένων με ή χωρίς προειδοποίηση, ποσό αποζημίωσης, ομαδικές απολύσεις
 • Ν. 3868/2010 – Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

 • Μητρότητας Προστασία
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχ/σεων και εργοδοτών για την απασχόληση και  κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας»
 • Ν.3888/2010 Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

 • Ασθένεια – Εργατικό Ατύχημα. Ανυπαίτιο Κώλυμα κατά τα Άρθρα 657-658 του Α.Κ.
 • Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων
 • Περί Περαίωσης Ν.3888/2010
 • Χορήγηση ΕΚΑΣ 2010