ΕΤΟΣ 2022

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

 • Πρόσωπα διευθύνσεως εποπτείας και εμπιστοσύνης
 • Καθορισμός του ελάχιστου κόστους για την τηλεργασία
 • Επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2021
 • Περίοδοι υποβολής ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από 1/2022 έως 12/2022
 • Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
 • Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1.1.2022

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

 • Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out): μία νομοθετικά αρρύθμιστη απειλή;
 • Σωματεία εργαζομένων, υποχρεωτική εγγραφή στο ΓΕΜΗΣΟΕ από 1.1.2022
 • Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών, παράταση προθεσμιών
 • Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις
 • Ν.4886/2022 Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή,  αξιoγράφα, κατώτατος μισθός, τέκνα με COVID -19, ειδική άδεια ασθένειας για Covid-19 κλπ
 • Η Καθαρά Δευτέρα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

 • Ο νόμιμος κατώτατος μισθός και η διαδικασία διαμορφώσεως του
 • Ν.4892/2022 Εκσυγχρονισμός του e-ΕΦΚΑ (χορήγηση και παράταση ασφαλιστικής ικανότητας)
 • Έντυπα Ε3 και Ε4 για τα πρόσωπα διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης
 • Ειδική άδεια ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον COVID-19
 • Ν.4875/2021 Τουριστικοί Προορισμοί, Τουρ. Καταλύματα, Ξεναγοί κλπ
 • Ν.4864/2021 Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος (επιχορήγηση λογιστικών, φοροτεχνικών επιχειρήσεων, πρόστιμα κλπ)
 • Η 25η Μαρτίου 2022 Ημέρα Παρασκευή

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

 • Επίδομα εορτών (δώρο) Πάσχα 2022
 • Κατώτατος μισθός: Από την συλλογική αυτονομία, στην πολιτειακή ρύθμιση
 • Ν.4915/2022 Εθνική σύνταξη ομογενών, επιδότηση αποδοχών γονέων λόγω νόσησης τέκνων από Covid-19, ασφ. ικανότητα μη μισθωτών έως 31.5.2022 κ.α.
 • Ασφάλιση μελών ενεργειακών Κοινοτήτων
 • N.4908/2022 Μέτρα κατά της οπαδικής βίας, εργασιακός αθλητισμός
 • .4916/2022 Μείωση ΕΝΦΙΑ, σε 8 δόσεις ο Φόρος εισοδήματος, επιδότηση κατανάλωσης καυσίμων, επιδότηση πετρελαίου κίνησης

ΜΑΪΟΣ 2022

 • Αφερεγγυότητα εργοδότη και προστασία αποδοχών. Έννοια – Σκοπός – Δικαιούχοι – Παροχές
 • Ν.4921/2022 Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) και Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της
 • Χορήγηση δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης με το ν.612/1977
 • Ν.4926/2022 Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων
 • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος – Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

 • Η άδεια αναπαύσεως των μισθωτών
 • Ψηφιακή κάρτα εργασίας
 • Ταχεία απονομή σύνταξης
 • Ν.4936/2022 αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών, οικονομική ενίσχυση οικιακών λογαριασμών ρεύματος, έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας κλπ
 • Ν.4935/2022 Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών
 • Πίνακας ποσοστών εισφορών e-ΕΦΚΑ και συνεισπραττόμενων οργανισμών

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

 • Ψηφιακή κάρτα εργασίας
 • Η μερική απασχόληση
 • Παράταση της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω Covid-19
 • Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων
 • Eπιδότηση πετρελαίου κίνησης
 • Ν.4950/2022 οικονομική ενίσχυση κατανάλωσης καυσίμων
 • Η 15η Αυγούστου 2022 – Ημέρα Δευτέρα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

 • Ειδικές Άδειες
 • Υπολογισμός εθνικής σύνταξης ομογενών
 • Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και πρόστιμα ΣΕΠΕ
 • Προαιρετική ασφάλιση ανασφάλιστων διαζευγμένων
 • Ν.4941/2022 ρυθμίσεις για τα ακατάσχετα πράγματα, εκποίηση περιουσίας λόγω πλειστηριασμού, επιτάχυνση απονομής σύνταξης κλπ
 • Διαχειριστής πολυκατοικίας ή κτιρίου – Προσθήκη ΚΑΔ
 • Αμοιβή αδείας για διάφορες περιπτώσεις

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

 • Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
 • Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ
 • Ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ αμειβομένων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης, πρώην αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης), απεικόνιση στην ΑΠΔ
 • Ν.4931/2022 Γιατρός για όλους
 • Ν.4972/2022 Αναστολή βεβ. οφειλών επιχ/σεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία κ.ά.
 • Ν.4978/2022 Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
 • 28η  Οκτωβρίου 2022 – ημέρα Παρασκευή

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

 • Απεργία εργαζομένων και διάθεση προσωπικού ασφαλείας – προσωπικού ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσία
 • Κανονισμός λειτουργίας των περιφερειακών ελεγκτικών κέντρων (ΠΕΚΑ) του e-ΕΦΚΑ
 • Επικουρική ασφάλιση των Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο
 • Το καλάθι του νοικοκυριού
 • Φορολογική μεταχείριση αφανούς εταιρίας
 • Τίτλος κτήσης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

 • Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων 2022
 • Ν.4997/2022 Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας
 • Σχετικά με την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μητέρων – μισθωτών κατά το χρόνο λήψης άδειας με αποδοχές
 • Ρύθμιση θεμάτων του προγράμματος «ΚΟΜΒΙΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ» (Panic Button)
 • Οι εορτές Χριστουγέννων 2022 – Νέου έτους 2023