ΕΤΟΣ 2022

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

 • Πρόσωπα διευθύνσεως εποπτείας και εμπιστοσύνης
 • Καθορισμός του ελάχιστου κόστους για την τηλεργασία
 • Επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2021
 • Περίοδοι υποβολής ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από 1/2022 έως 12/2022
 • Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
 • Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1.1.2022

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

 • Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out): μία νομοθετικά αρρύθμιστη απειλή;
 • Σωματεία εργαζομένων, υποχρεωτική εγγραφή στο ΓΕΜΗΣΟΕ από 1.1.2022
 • Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών, παράταση προθεσμιών
 • Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις
 • Ν.4886/2022 Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή,  αξιoγράφα, κατώτατος μισθός, τέκνα με COVID -19, ειδική άδεια ασθένειας για Covid-19 κλπ
 • Η Καθαρά Δευτέρα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

 • Ο νόμιμος κατώτατος μισθός και η διαδικασία διαμορφώσεως του
 • Ν.4892/2022 Εκσυγχρονισμός του e-ΕΦΚΑ (χορήγηση και παράταση ασφαλιστικής ικανότητας)
 • Έντυπα Ε3 και Ε4 για τα πρόσωπα διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης
 • Ειδική άδεια ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον COVID-19
 • Ν.4875/2021 Τουριστικοί Προορισμοί, Τουρ. Καταλύματα, Ξεναγοί κλπ
 • Ν.4864/2021 Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος (επιχορήγηση λογιστικών, φοροτεχνικών επιχειρήσεων, πρόστιμα κλπ)
 • Η 25η Μαρτίου 2022 Ημέρα Παρασκευή

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

 • Επίδομα εορτών (δώρο) Πάσχα 2022
 • Κατώτατος μισθός: Από την συλλογική αυτονομία, στην πολιτειακή ρύθμιση
 • Ν.4915/2022 Εθνική σύνταξη ομογενών, επιδότηση αποδοχών γονέων λόγω νόσησης τέκνων από Covid-19, ασφ. ικανότητα μη μισθωτών έως 31.5.2022 κ.α.
 • Ασφάλιση μελών ενεργειακών Κοινοτήτων
 • N.4908/2022 Μέτρα κατά της οπαδικής βίας, εργασιακός αθλητισμός
 • .4916/2022 Μείωση ΕΝΦΙΑ, σε 8 δόσεις ο Φόρος εισοδήματος, επιδότηση κατανάλωσης καυσίμων, επιδότηση πετρελαίου κίνησης

ΜΑΪΟΣ 2022

 • Αφερεγγυότητα εργοδότη και προστασία αποδοχών. Έννοια – Σκοπός – Δικαιούχοι – Παροχές
 • Ν.4921/2022 Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) και Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της
 • Χορήγηση δεύτερης ανταποδοτικής σύνταξης με το ν.612/1977
 • Ν.4926/2022 Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων
 • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος – Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022