ΕΤΟΣ 2014

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014teyxos_new-small

 • Οι Ομαδικές απολύσεις του Ν.1387/83 πριν την προδιαγεγραμμένη ανατροπή τους
 • Κώδικας Δικηγόρων
 • Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
 • Πίνακες προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για το 2013
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 teyxos_new-small

 • Δεσμευτική η αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων από τους Επιθεωρητές Εργασίας για ορισμένου είδους παραβάσεις
 • Ν.4225/2014 ΑΠΔ πρόστιμα, ενίσχυση μηχανισμού ελέγχου
 • Κώδικας δεοντολογίας λογιστών φοροτεχνικών
 • Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο
ΜΑΡΤΙΟΣ 2014teyxos_new-small

 • Το Εργόσημο. Έκδοση, εφαρμογή, προδιαγραφές, χρόνος ισχύος, κλπ
 • Διατήρηση θέσεων εργασίας ξενοδοχείων χειμερινής περιόδου 2013-2014
 • Προστασία από απόλυση, επί τοκετού
 • Συνταξιοδότηση μέσα στο 2014, στοιχεία υπολογισμού της σύνταξης
 • Ν.4223/2013 Ενιαίος Φόρος Ακινήτων
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 teyxos_new-small

 • Αντιμετώπιση θεμάτων φορολογικής κατοικίας μετά και τις πρόσφατες αλλαγές του Ν.4223/2013
 • Το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2014
 • Ν.4238/2014 Π.Ε.Δ.Υ. αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων
 • Επέκταση χορήγησης βοηθήματος ανεργία και σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ
ΜΑΪΟΣ 2014teyxos_new-small

 • Οι «οβίδιες μεταμορφώσεις» των επιδομάτων προϋπηρεσίας (ωρίμανσης) και η πιθανή εξέλιξή τους
 • Οι αλλαγές που προβλέπονται από τον Ν.4254/14 (για ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις)
 • Ν.4254/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012
 • Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων
ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 teyxos_new-small

 • Οι μεταβολές στο δίκαιο της «Προσωρινής Απασχόλησης»
 • Η άδεια αναπαύσεως των μισθωτών
 • Προϋποθέσεις συμψηφισμού ΦΠΑ με φόρο εισοδήματος
 • Κατάργηση Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανομένων
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014teyxos_new-small

 • Η αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • Κώδικας μετανάστευσης & κοινωνικής ένταξης
 • Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
 • Μείωση ασφαλιστικών & εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, νέοι πίνακες εισφορών
 • Μείωση επιτοκίου ληξιπρόθεσμων οφειλών ΟΑΕΕ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 teyxos_new-small

 • Η ΕΓΣΣΕ 26.3.2014
 • Πρόστιμα και κυρώσεις από την ΕΥΠΕΑ και το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για παραβάσεις σχετικά με τον πίνακα προσωπικού
 • Κριτήρια πρόσβασης στη φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων
 • Τροποποίηση ΚΥΑ σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014teyxos_new-small

 • Οι μεταβολές στο δίκαιο της διαιτησίας υπό την κρίση και τον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας
 • Οι μετά τα μνημόνια ψηφισθέντες νόμοι με διατάξεις εργατικού, ασφαλιστικού δικαίου κλπ
 • Κανονισμός οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του ΕΤΕΑ
 • Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης για το β΄ εξάμηνο 2014
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 teyxos_new-small

 • Αλλαγές που έγιναν αναφορικά σε θέματα πρόληψης και καταστολής εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε σχέση με τα αδικήματα της φορολογικής νομοθεσίας
 • Πτώχευση επιχείρησης και απαιτήσεις των εργαζομένων
 • Σε τι ενέργειες μπορεί να προβεί εργαζόμενος όταν καθυστερείται η καταβολή απαιτήσεων του που προκύπτουν από την εργασιακή του σχέση
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014teyxos_new-small

 • Η τύχη των συμβασιούχων μισθωτών στο Δημόσιο τους ΟΤΑ και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα
 • Ένωση προσώπων, ικανότητα σύναψης ΣΣΕ ιδρυτική πράξη
 • Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελλ. Οικονομίας
 • Μηνιαία καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ
 • Διαθεσιμότητα υπαλλήλων και πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 teyxos_new-small

 • Οι παροχές σε «είδος» ως φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και ο υπολογισμός τους υπό το καθεστώς ισχύος του Ν.4172/2013
 • Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ
 • Επιδόματα εορτών ή Δώρα Χριστουγέννων