Προσφορά!

Πίνακες παρακράτησης ΦΜΥ 2021-2022-2023

40.00

Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ Φ.Μ.Υ 2021 Ισχύουν από 1/1/2021 και για το 2022 και για το 2023

Έκδοση  Ιανουάριος 2021

Από 1/1/2021 απαλλάσσονται  από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης τα εισοδήματα από μισθούς στον Ιδιωτικό τομέα. Και από 1/1/23  κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους (δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους).

Από 1/1/2020 και εντεύθεν εφαρμόζεται η φορολογική κλίμακα και οι μειώσεις φόρου λόγω παιδιών που άλλαξε με τον Ν. 4646/2019.

Ειδικότερα:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις,
Επιχειρηματική Δραστηριότητα)
Φορολογικός
συντελεστής
0 – 10.000 9%
10.001 – 20.000 22%
20.001 – 30.000 28%
30.001 – 40.000 36%
40.001 – 44%

Οι μειώσεις φόρου διαμορφώνονται ως εξής μέχρι τα 12.000 ευρώ εισόδημα:

Παιδιά Έκπτωση Έμμεσο αφορολόγητο
0 παιδιά 777 8.633
1 παιδί 810 9.000
2 παιδιά 900 10.000
3 παιδιά 1.120 11.000
4 παιδιά 1.340 12.000

Άνω των 12.000 η το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του εισοδήματος.

 

Η έκδοση περιλαμβάνει:

  • Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Ε2204/24.12.2020
  • Άρθρο 298 του Ν.4738/2020
  • Άρθρα 6 & 9 του Ν. 4646/2019
  • Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ν.3986/2011
  • Φορολογία Αποζημιώσεων
  • Υπολογισμό ΦΜΥ και Ε.Ε.Α. Δημοσίων Υπαλλήλων και Συνταξιούχων (περιέχεται στο cd-rom)
  • Μηνιαίοι & Ετήσιοι Πίνακες ΦΜΥ και ΕΕΑ
  • CD – Rom υπολογισμού του φόρου

 

Τηλεφωνική παραγγελία | 210-52.49.671