Τροποποίηση της ΚΥΑ «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα», Απόφ. ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ 2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών, Απόφ.63577/13.6.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Χρηματική ενίσχυση τηλεπικοινωνιακών αναγκών των πληγέντων από τις πυρκαγιές 23 και 24 Ιουλίου, Απόφ. 977/2018/7.8.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .