Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1.4.2023

Κατώτατα όρια  μισθών και ημερομισθίων από 1.4.2023

Με την αρίθμ. 31986/24.3.2023 (EAEΔ 23 σ. 348) απόφαση Υπουργού εργασίας καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/13  ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, από 1.4.2023 ως εξής:

Υπάλληλοι
Έτη προϋπηρεσίας Βασικός μισθός Προϋπηρεσία Σύνολο
0 – 3 780,00 780,00
3 – 6 780,00 78,00 858,00
6 – 9 780,00 156,00 936,00
9 και άνω 780,00 234,00 1014,00
Εργατοτεχνίτες
Έτη προϋπηρεσίας Βασικό ημερ/θιο Προϋπηρεσία Σύνολο
0 – 3 34,84 34,84
3 – 6 34,84 5% 36,58
6 – 9 34,84 10% 38,32
9 – 12 34,84 15% 40,07
12-15 34,84 20% 41,81
15-18 34,84 25% 43,55
18 και άνω 34,84 30% 45,29

Τα πιο πάνω νομοθετημένα κατώτατα όρια αποδοχών δεν προβλέπουν επίδομα γάμου. Το επίδομα γάμου το δικαιούνται, σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ, όσοι εργοδότες δεσμεύονται από αυτή και ανήκουν α) στο ΣΕΒ, β) στη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), γ) στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), δ) στο Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ε) στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Δείτε ακόμα

Σπουδαίος λόγος καταγγελίας συμβάσεως εργασίας, χωρίς αποζημίωση, αιτιώδης δικαιοπραξία, λόγος απόλυσης, απαλλαγή, πότε υπερήμερος ο εργοδότης, προϋποθέσεις νομιμότητας και κρίσεις δικαστηρίων

Σπουδαίος λόγος καταγγελίας συμβάσεως εργασίας Χωρίς αποζημίωση – Αιτιώδης δικαιοπραξία – Λόγος απόλυσης – Απαλλαγή …

Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης

Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης Βασ. Γαμβρούδη, τ. Δ/ντή Υπ.Εργασίας Γενικά Η ασφάλιση στους οικείους φορείς κοινωνικής …