Σπουδαίος λόγος καταγγελίας συμβάσεως εργασίας, χωρίς αποζημίωση, αιτιώδης δικαιοπραξία, λόγος απόλυσης, απαλλαγή, πότε υπερήμερος ο εργοδότης, προϋποθέσεις νομιμότητας και κρίσεις δικαστηρίων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .