ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζαχαρωδών προϊόντων (εργαστηρίων) ΣΣΕ 14.1.2021

ΣΣΕ 14.1.2021 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας”(1) Πράξη Κατάθ. Υπ. Εργασίας 1/14.1.2021 Στην Αθήνα σήμερα 14 Ιανουαρίου 2021 οι υπογράφοντες, αφενός: 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Γεώργιο Χότζογλου, Πρόεδρο …

Περισσότερα

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ΣΣΕ 4.12.2020

ΣΣΕ 4.12.2020 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα όλης της χώρας”(1) Πράξη Κατάθ. Υπ.Εργασίας 12/28.12.20201 Σήμερα την 4η Δεκεμβρίου 2020 οι υπογράφοντες: 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κκ. Γεώργιο Χότζογλου, Πρόεδρο του Δ.Σ., Κούκο …

Περισσότερα

Αισθητικών συμβούλων ΣΣΕ 7.10.2020

ΣΣΕ 7.10.2020 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού”(1) Πράξη Κατάθ. Υπ.Εργασίας: 9/12.10.2020 Στην Αθήνα, σήμερα την 7 Οκτωβρίου 2020 οι υπογράφοντες: 1. Το Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών νόμιμα εκπροσωπούμενο από τις κυρίες Μιχάλη Ευσταθία – Πρόεδρο, Φερμελή Βασιλίνα …

Περισσότερα

Ηλεκτρολόγων ανελκυστήρων ΣΣΕ 13.2.2019

Σ.Σ.Ε. 13.2.2019 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας”(1) Πράξη Καταθ.: Υπ. Εργασίας/2/18.2.2019 Στην Αθήνα σήμερα την 13η Φεβρουάριου 2019 οι παρακάτω αναφερόμενοι: 1. Γεώργιος Βλασόπουλος, Πρόεδρος, και Παύλος Μαμμωνάς, Γεν. Γραμματέας της Πα­νελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστή­ρων (ΠΟΒΕΣΑ), …

Περισσότερα

Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΣΕ 25.10.2018

Σ.Σ.Ε. 25.10.2018 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και Τμημάτων Παραγωγής Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας, Επισκευής κ.λπ. Μετάλλου άλλων Επιχειρήσεων όλης της Χώρας.(1) Πράξη Κατάθ. Υπ. Εργασίας 22/5.12.2018 Στην Αθήνα σήμερα, 25 Οκτωβρίου 2018, οι υπογράφοντες, αφ’ ενός κ.κ. Καββαθάς Γεώργιος …

Περισσότερα