ΜΕΛΕΤΕΣ

Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης

Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης Βασ. Γαμβρούδη, τ. Δ/ντή Υπ.Εργασίας Γενικά Η ασφάλιση στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι υποχρεωτική και καταλαμβάνει τα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμοί που λειτουργούν με μορφή ν.π.δ.δ και τελούν υπό την εποπτεία του κράτους. …

Περισσότερα

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία (ν.4468/17 άρθ.14 παρ.1) συμπεριλαμβάνεται κι αυτή στις εξαιρέσιμες ημέρες αργίας, όπως προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 4 του βδ. 748/66. Παράλληλα, όπως προβλέπει το άρθρο 2 του νδ. 3755/57, όπως τροποποιήθηκε με το νδ. …

Περισσότερα

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη Οπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 του ν.δ. 147/1973 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 4 του β.δ. 748/1966, η 25η Μαρτίου είναι εξαιρέσιμη ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Απαγορεύεται συνεπώς κατά την ημέρα …

Περισσότερα