ΜΕΛΕΤΕΣ

Η «ΑΠΟΘΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ ΕΓΣΣΕ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Η «ΑΠΟΘΕΣΜΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΗΣ ΕΓΣΣΕ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Περισσότερα