ΜΕΛΕΤΕΣ

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία (ν.4468/17 άρθ.14 παρ.1) συμπεριλαμβάνεται κι αυτή στις εξαιρέσιμες ημέρες αργίας, όπως προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 4 του βδ. 748/66. Παράλληλα, όπως προβλέπει το άρθρο 2 του νδ. 3755/57, όπως τροποποιήθηκε με το νδ. …

Περισσότερα

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη Οπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 του ν.δ. 147/1973 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 4 του β.δ. 748/1966, η 25η Μαρτίου είναι εξαιρέσιμη ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Απαγορεύεται συνεπώς κατά την ημέρα …

Περισσότερα