ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης

Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης Βασ. Γαμβρούδη, τ. Δ/ντή Υπ.Εργασίας Γενικά Η ασφάλιση στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι υποχρεωτική και καταλαμβάνει τα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμοί που λειτουργούν με μορφή ν.π.δ.δ και τελούν υπό την εποπτεία του κράτους. …

Περισσότερα