ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2008

Σ.Σ.Ε. 17.9.2008 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ΙΔ. ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ, Ιατρικών εργαστηρίων, Ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της Χώρας”.

Περισσότερα