ΣΣΕ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2008

Σ.Σ.Ε. 7.7.2008 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατ/χνιτών ΧΗΜΙΚΗΣ Βιομηχανίας”.

Πράξη Καταθ. Υπ. Απασχόλησης 80/24.7.08

Στην Αθήνα σήμερα 7 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Ε. Θεοχάρης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος και αφετέρου Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και οι δύο για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Σ’ αυτή τη ΣΣΕ υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες Χημικής Βιομηχανίας των ακολούθων κλάδων, πλην αυτών που υπάγονται σε άλλες Εθνικές Ομοιεπαγγελματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή αποφάσεις διαιτησίας.
Εργάτες-τριες Βιομηχανιών: Επεξεργασίας Φωσφορικών Οστών, Κεράτων και Οστράκων Κομβοποιίας, Παραγωγής Γεωργικών Φαρμάκων, Ενόργανων Οξέων, Οξέων, Χρωμάτων, Υδροχρωμάτων, Βερνικοχρωμάτων, Ιδιοσκευασμάτων Βιολογικών παρασκευασμάτων, Παστών Οδόντων, Αρωματοποιίας, Αιθέριων Ελαίων, Δεψικών εκχυλισμάτων, Συνθ. Τεχνιτής Μετάξης, Εκρηκτικών Υλών, Ναφθαλίνης, Πηρείων Κηροπλαστικής, Άλατος, Φωτοκαρμπόν, Πλαστικών Δερμάτων, Φυτοευπαθών προϊόντων και Χάρτου φωτοαντιγράφων, Διοξειδίου του άνθρακος, Αμμωνίας, Αντικροτικών συνθέτων (προσθέτων βενζίνης), Οξικού Πολυβυνιλίου, Συνθετικών Ρητινών, Μονομερούς Βινυλοχλωριδίου Τροφοδοσίας, Υαλουργικών κλιβάνων.

2. Τα κατώτατα ημερομίσθια των εργατοτεχνιτών-τριών που υπάγονται σ’ αυτή τη ΣΣΕ αυξάνονται την 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται ως εξής:
Α. Εργατοτεχνίτες-τριες γενικά
– κατά την πρόσληψη, 32,91
– μετά 1 έτος απασχόλησης, 34,87
– μετά 2 έτη απασχόλησης 35,23
Β. Εργατοτεχνίτες-τριες απασχολούμενοι με την σύνθεση, ζύγιση, ανάμειξη, τριβή και μεταφορά πρώτων υλών υαλουργίας σ’ όλα τα υαλουργεία της χώρας, 35,73
Τα παραπάνω ημερομίσθια προσαυξάνονται την 1.9.2008 με ποσοστό 3,2%.

3. Τα ημερομίσθια του άρθρου 2 αυξάνονται για το 2009 κατά ποσοστό 6,1%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί εφάπαξ την 1.5.2009 στα ημερομίσθια όπως έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2009.

4. Στον κλάδο ισχύουν (11) έντεκα τριετίες σε ποσοστό 5% η κάθε μία υπολογιζόμενο στα εκάστοτε βασικά ημερομίσθια. Ως προϋπηρεσία για τον υπολογισμό των τριετιών λογίζεται η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη του κλάδου.

5. Τα επιδόματα που προβλέπονται από προηγούμενες ΣΣΕ ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων αυτής της ΣΣΕ έτσι όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.

6. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Από 1.1.2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται (1) μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλ. συνολικά 31 και 26 εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.

7. Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (-τρια), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.

8. Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά (2) δύο ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωμένων μελών και καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει (3) τρία παιδιά και πάνω.

9. Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) και Διαιτητικών Αποφάσεων (Δ.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.

10. Καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από τις παραπάνω, άλλες παροχές σε είδος ή σε χρήμα και άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους του κλάδου εξακολουθούν να ισχύουν.

11. Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει την 1.1.2008.

Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …