ΣΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2008

Σ.Σ.Ε. 17.9.2008 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ΙΔ. ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ, Ιατρικών εργαστηρίων, Ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της Χώρας”.

Πράξη Καταθ. Υπ. Απασχόλησης 123/26.9.08

Στην Αθήνα σήμερα την 17.9.2008 οι παρακάτω αναφερόμενοι αφενός Αλέξανδρος Κοκκινάκης, εκπρόσωπος της Ένωσης Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, Άρης Σιμόπουλος, εκπρόσωπος της Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών – Περιχώρων, Στέλιος Προσαλίκας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Νίκος Χρυσοχέρης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά και αφετέρου α) Βασίλης Γκλεζάκος Πρόεδρος, Κώστας Κρέτσης Γεν. Γραμματέας, Αγγελική Σουλτανιά Αν. Γεν. Γραμματέας και Ελένη Παπαϊωάννου Ταμίας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ), συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις σύγχρονες ιδιωτικές κλινικές, νευροψυχιατρικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οίκους ευγηρίας κ.λπ. όλης της Χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων).
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί

Α) Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας ρύθμισης όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται οπό 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5%. Στη συνέχεια οι παραπάνω βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2008 αυξάνονται εκ νέου από 1.9.2008 κατά 3,6%.

Β) Κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά αυξάνονται αντίστοιχα από 01.01.2008 και 1.9.2008 τόσο η αμοιβή εφημερίας ετοιμότητας (on call) των ιατρών, η αμοιβή εφημερίας των ιατρών εντός της κλινικής όσο και όλα τα εκφρασμένα σε ευρώ επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις του προσωπικού, που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση.

Άρθρο 3
Επίδομα Διαχειριστικών λαθών
Σ’ όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και έχουν ως αποκλειστική και μόνη απασχόληση την είσπραξη και πληρωμή χρηματικών ποσών, χορηγείται επίδομα Διαχειριστικών Λαθών από 1.1.2008 σε ποσοστό 5% επί του βασικού τους μισθού.
Άρθρο 4
Τροφή
Στο παραϊατρικό προσωπικό και στους αρχιμαγείρους, μαγείρους, βοηθούς μαγείρων, λαντζέρηδες, τραπεζοκόμους και καθαριστές που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται ένα γεύμα την ημέρα, εφόσον στις επιχειρήσεις που απασχολούνται παρασκευάζεται φαγητό για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Παρέχεται όμως η ευχέρεια στους εργαζόμενους με έγγραφη δήλωση προς την επιχείρηση να ζητούν να λαμβάνουν το αντίτιμο του γεύματος σε χρήμα αποτιμώμενο προς 2,00 ευρώ την ημέρα.
Άρθρο 5
Επιστημονικό επίδομα ιατρών
Το επιστημονικό επίδομα των ιατρών αυξάνεται από την 1.09.2008 από 25% σε 26% υπολογιζόμενο επί του βασικού τους μισθού.
Άρθρο 6
Επίδομα εφημερίας ετοιμότητας κατ’ οίκον (on call)
Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση πλην των ιατρών και εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές κλινικές (οι οποίες διαθέτουν 100 κλίνες συνολικά και πάνω, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους) καταβάλλεται επίδομα εφημερίας ετοιμότητας κατ’ οίκον (ON CALL) 30 ευρώ ανά ημέρα αναμονής, μετά από τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας. Εάν κληθεί να εργαστεί ο εργαζόμενος, τότε αμείβεται σύμφωνα με την ισχύουσα Εργατική Νομοθεσία. Για τους ιατρούς εξακολουθεί να ισχύει η ρύθμιση που προβλέπεται από προηγούμενες Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 7
Επίδομα συντήρησης στολής
Στους θυρωρούς, φύλακες και γενικά στους απασχολούμενους στην ασφάλεια (security) το επίδομα συντήρησης στολής αυξάνεται σε 43 ευρώ μηνιαίως για συντήρηση της στολής τους εφόσον υποχρεούται να συντηρούν οι ίδιοι τη στολή τους.
Άρθρο 8
Συνδικαλιστική άδεια
Χορηγούνται 5 ημέρες κατ’ έτος, συνδικαλιστικής άδειας με πλήρεις αποδοχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.
Άρθρο 9
Θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως σήμερα ισχύουν εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση μισθωτούς, εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς αντίστοιχοι όροι.

Άρθρο 10

Συμπληρωματικές διατάξεις

Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή οι ήδη ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν δεν μειώνονται και δεν τροποποιούνται.Όλες οι διατάξεις-ρυθμίσεις των ΣΣΕ, Δ.Α., Υπουργικών Αποφάσεων κ.λπ., των προηγουμένων ετών, για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων κ.λπ., που δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

Η παρούσα ισχύει από 1.1.2008, και λήγει στις 31.12.2008, εκτός αν επιμέρους διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.

Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …