ΣΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ 2008

ΣΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΜΑΤΩΝ

ΣΣΕ 1.7.2008

(Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφενεία, Μπαρ κ.λπ.)”.
Πράξη Καταθ. Υπ. Απασχόλησης 72/22.7.08
Στην Αθήνα σήμερα 1 Ιουλίου 2008 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. ενώπιον της Διαιτητού Ελένης Πάτρα, οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι για την υπογραφή της παρούσας α) Λ. Καραθανάσης Ε. Πολύζος και Ι. Κουρίνος, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων και β) Χρ. Παναγιώτου και Ιωαν. Κουζούπης ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων, γ) Δημ. Ασημακόπουλος και Νικ. Σκορίνης ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, δ) Εμμ. Κότσικας και Αναστ. Παύλου ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και ε) Ι. Κατσόγιαννης, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Καφεπωλών Ελλάδος, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας.
Ειδικότερα υπάγεται:
περίπτωση i) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου.
περίπτωση ii) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-φούντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφετεριών, πάμπς (pubs), πιάνο μπαρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της αδείας λειτουργίας τους.
Άρθρο 2
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007 αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,95% και περαιτέρω όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2008, αυξάνονται από 1.7.2008 κατά ποσοστό 3,5%.
Με βάση τα παραπάνω οι βασικοί μισθοί σε ευρώ των υπαγομένων στη σύμβαση αυτή εργαζομένων, διαμορφώνονται για το έτος 2008 ως εξής:
Κεφάλαιο Α’: Καταστήματα περίπτωσης i του άρθρου 1
Από 1.1.2008 Από 1.7.2008
Προσωπικό κουζίνας
Αρχιμάγειρος. 1.081,13 1.118,97
Ελεύθερη συμφωνία μη δυναμένου του μισθού να είναι κατωτέρου του μισθού μαγείρου Α’ αυξημένου κατά 20%, ήτοι του ποσού των
Μάγειρος Α’ 847,81 877,48
Μάγειρος Β’ 786,00 813,51
Μάγειρος Γ’ 783,88 811,32
Μπουφετζής Α’ 781,76 809,12
Λαντζέρης, καθαριστής, πιατάς, μαχαιροπηρουνάς 767,13 793,98
Τηγανιέρης, ντονερτζής-ψητάς, πατσατζής 767,13 793,98
Λοιπόν προσωπικό
Μπάρμαν 853,81 883,69
Βοηθός μπάρμαν 769,17 796,10
Μαρκαδόρος, αποθηκάριος, μπυραριέρης 772,78 799,83
Ταμπλίστας, κοντρολέρ, πωλητές φαγητών 781,88 809,24
Βοηθός μπυραριέρη 769,17 796,09
Μπαγκιέρης 772,78 799,83
Κάπελας-ποτηριέρης 769,17 796,09
Κεφάλαιο Β’: Καταστήματα περιπτώσεως ii του άρθρου 1 Από 1.1.2008 Από 1.7.2008
Μπουφετζής, καφετιέρης, πωλητές-τριες κρύων φαγητών, φάστ-φουντ και συναφών καταστημάτων 770,25 797,21
Ταμπής, μαρκαδόρος, ταμίας, ψήστης, Τεχνίτης πιτσαρίας, γαλατάς, λουκουματζής 755,81 782,26
Βοηθητικό προσωπικό
Ποτηριέρης, καθαριστής, λαντζέρης-ρα άνω των 18 ετών. 754,87 781,29
Κάτω των 18 ετών μισθός σύμφωνα με τους όρους της ΕΓΣΣΕ σε συνδυασμό με το Ν. 1837/89 (34/91 ΠΔΔΔ Αθ.)
Σερβιτόρος (Συμβολικός μισθός) 168,43 174,32
Μπάρμαν 856,45 886,42
Μπυραριέρης 757,64 784,16
Βοηθοί των ανωτέρω 753,16 779,52

Άρθρο 3
Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους όπως οικίες κ.λπ. που δεν έχουν την ιδιότητα της επιχείρησης (άδεια εργασίας) και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαμβάνουν οι μεν σερβιτόροι από 1.1.2008 ημερομίσθιο 74,13 ευρώ και από 1.7.2008 76,72 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι από 1.1.2008 ημερομίσθιο 55,57 ευρώ και από 1.7.2008 57,51 ευρώ.
Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering) θα αμείβονται, κατ’ επιλογήν των εργαζομένων που διατυπώνεται πριν την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσεως, είτε με ποσοστά επί των λογαριασμών των πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 2224/94 είτε με ημερομίσθιο το οποίο ανέρχεται για τους μεν σερβιτόρους από 1.1.2008 74,13 ευρώ και από 1.7.2008 76,72 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους από 1.1. 2008 55,57 ευρώ και από 1.7.2008 57,51 ευρώ.

Άρθρο 4
Το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας των εργαζομένων της περιπτώσεως i του άρθρου 1, διαμορφώνεται από 1.1.2008 σε 5,92 ευρώ ανά έτος υπηρεσίας, από 1.7.2008 σε 6,13 ευρώ ανά έτος υπηρεσίας το οποίο προστίθεται στους βασικούς μισθούς προκειμένου να υπολογισθούν τα προβλεπόμενα επιδόματα.

Άρθρο 5
Οι διανομείς που εργάζονται σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα δικαιούνται αποκλειστικά και μόνον επιδόματος γάμου 10% επί του βασικού μισθού και επιδόματος τριετιών 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι συμπληρώσεως τριών τριετιών, σύμφωνα με τους όρους των εθνικών γενικών σ.σ.ε.
Οι μισθοί των πλήρως απασχολούμενων διανομέων των υπαγομένων στην παρούσα καταστημάτων, με υπολογισμό των πάσης φύσεως επιδομάτων τους, ορίζονται ως εξής
1.1.2008 1.7.2008
ΑΓΑΜΟΣ χωρίς προϋπηρεσία 755,83 782,28
Με μία (1) Τριετία 831,41 860,51
Με δύο (2) Τριετίες 907,00 938,74
Με τρεις (3) τριετίες 982,59 1.016,98
ΕΓΓΑΜΟΣ χωρίς προϋπηρεσία 831,41 860,51
Με μία (1) Τριετία 907,00 938,74
Με δύο (2) Τριετίες 982,59 1.016,98
Με τρεις (3) τριετίες 1.058,17 1.095,20

Άρθρο 6
Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουμένων
Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνέχεια όλο τον χρόνο (εποχιακές), δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό το οποίο και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.
Προϋπόθεση να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωμα αυτό για τον εργαζόμενο αποτελεί γραπτή ειδοποίηση-δήλωσή του προς τον εργοδότη, είτε στη διεύθυνση του τόπου εργασίας του, είτε στην έδρα του και να αποστέλλεται μέχρι 20 Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν τη θερινή περίοδο και μέχρι 1 Σεπτεμβρίου για όσες λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο.
Για να είναι έγκυρη, πρέπει να γίνει και να σταλεί συστημένη στην επιχείρηση μέσω της οικείας οργάνωσής του. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία ειδοποιήσεως νοείται η ημερομηνία καταθέσεως στο ταχυδρομείο.
Ο εργαζόμενος, καλούμενος από την επιχείρηση, υποχρεούται να παρουσιασθεί από τις παραμονές του Πάσχα.
Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει τουλάχιστον από της 1ης Ιουνίου και για τις περιοχές Κρήτης – Ρόδου – Κέρκυρας από την 25η Μαΐου. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κληθεί και δεν αναλάβει εντός πενθημέρου αδικαιολόγητα υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.
Η πρόσληψη και τα από αυτήν απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργαζομένου αρχίζουν από την ημέρα που ο εργαζόμενος αναλάβει εργασία.

Άρθρο 7
Στους εργαζομένους, οι οποίοι υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται και οι πιο κάτω ρυθμίσεις της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ετών 2008-2009, ήτοι για προσαύξηση της κανονικής αδείας μετά 25ετή εργασία (άρθρο 3), άδεια απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού (άρθρο 4), για την προσαύξηση της αδείας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών των τρίτεκνων και πολύτεκνων (άρθρο 5) και για τους αναδόχους γονείς (άρθρο 6).

Άρθρο 8
Τα μέρη συμφωνούν στη σύσταση Επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από έξι μέλη, τρία από την πλευρά των εργαζομένων και τρία από την πλευρά των εργοδοτών, προκειμένου να επεξεργαστεί την αλλαγή του τρόπου αμοιβής των σερβιτόρων και βοηθών σερβιτόρων, που αμείβονται με ποσοστά. Το έργο της Επιτροπής, η οποία θα συσταθεί άμεσα, θα ολοκληρωθεί μέχρι την 30.11.2008.

Άρθρο 9
1. Ως προς τους λοιπούς όρους εξακολουθούν να ισχύουν και οι ρυθμίσεις της από 29.5.2006 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, και των υπολοίπων συλλογικών ρυθμίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, σ.σ.ε. ή δ.α., κανονισμούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από την παρούσα.
Άρθρο 10
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2008.

Οι Πίνακες Αποδοχών των Επισιτιστικών Καταστημάτων δημοσιεύονται στο τεύχος Σεπτεμβρίου στο παράρτημα Αποδοχών στη σελίδα Α185.

Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …