ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εθνική Γενική Σ.Σ.Ε. ετών 2008-2009 – Πράξη Καταθ. Υπ. Απασχόλησης 13/18.4.08

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 Πράξη Καταθ. Υπ. Απασχόλησης 13/18.4.08 Στην Αθήνα, σήμερα την 2α Απριλίου 2008, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και εκπρόσωπος αυτού …

Περισσότερα