ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παροχής Υπηρεσιών όλης της Χώρας – Δ.Α. 11/08

Δ.Α. 11/2008 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχ/σεις ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ όλης της Χώρας”.(1) Πράξη Καταθ. Υπ. Απασχόλησης 6/6.6.08 Αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 19 Μαΐου 2007, σε συνέχεια της από 12 Μαΐου 2008 και αριθμ. πρωτ. 012/12.5.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (O.Ι.Y.E.) …

Περισσότερα

ΣΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 2008

Σ.Σ.Ε. 17.9.2008 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ΙΔ. ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ, Ιατρικών εργαστηρίων, Ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της Χώρας”.

Περισσότερα