ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εθνική Γενική Σ.Σ.Ε. ετών 2008-2009 – Πράξη Καταθ. Υπ. Απασχόλησης 13/18.4.08

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 Πράξη Καταθ. Υπ. Απασχόλησης 13/18.4.08 Στην Αθήνα, σήμερα την 2α Απριλίου 2008, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και εκπρόσωπος αυτού …

Περισσότερα

Παροχής Υπηρεσιών όλης της Χώρας – Δ.Α. 11/08

Δ.Α. 11/2008 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχ/σεις ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ όλης της Χώρας”.(1) Πράξη Καταθ. Υπ. Απασχόλησης 6/6.6.08 Αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 19 Μαΐου 2007, σε συνέχεια της από 12 Μαΐου 2008 και αριθμ. πρωτ. 012/12.5.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (O.Ι.Y.E.) …

Περισσότερα