ΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2009

ΔΑ 45/2009 ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ όλης της χώρας 2009

Δ.Α. 45/2009 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ΛΟΓΙΣΤΩΝ και ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών, εμπορικών και των πάσης φύσεως επιχ/σεων και εκμεταλλεύσεων όλης της Χώρας”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Εργασίας 25/2.11.09

Συμβαλλόμενα μέρη:

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών (Π.Ο.Λ.), 2. ΣΕΒ – σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, 3. Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, 4. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, 5. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, 6. Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, 7. Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών, 8. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, 9. Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, 10. Ένωση Νευροψυχιατρικων Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων, 11. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας Υγείας, 12. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, 13. Σύνδεσμος Εμπόρων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι λογιστές και οι βοηθοί λογιστών που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, εμπορικές και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις όλης της χώρας.

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί

Οι βασικοί μισθοί των λογιστών και των βοηθών λογιστών του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2008 με βάση τη διαιτητική απόφαση 54/2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 1% και όπως αυτοί θα διαμορφωθούν την 31.10.2009 αυξάνονται από 1.11.2009 κατά ποσοστό 5%, και διαμορφώνονται όπως στον παρακάτω πίνακα:

Α) Λογιστές

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
Αύξηση 1%
1.1.2009 –
31.10.2009

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
Αύξηση 5%
Από 1.1.2009

0-2

958,80

1.006,74

2-4

1.010,09

1.060,59

4-6

1.044,36

1.096,58

6-8

1.092,43

1.147,05

8-10

1.134,69

1.191,42

10-12

1.159,16

1.217,12

12-14

1.198,80

1.258,74

14-16

1.233,94

1.295,64

16-17

1.271,29

1.334,85

17-18

1.271,29

1.334,85

18-20

1.308,23

1.373,64

20-21

1.321,61

1.387,69

21-22

1.330,50

1.397,03

22-23

1.339,83

1.406,82

23-24

1.353,64

1.421,32

24-25

1.366,97

1.435,32

25-26

1.379,88

1.448,87

26-27

1.393,68

1.463,36

27-28

1.409,24

1.479,70

28-29

1.417,25

1.488,11

29-30

1.428,39

1.499,81

30-31

1.443,96

1.516,16

31-32

1.460,43

1.533,45

32-33

1.481,31

1.555,38

33-34

1.503,14

1.578,30

34-35

1.521,82

1.597,91

Μετά τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών εργασίας χορηγείται από 1.1.2009 αύξηση 13,82 ευρώ και από 1.11.2009 14,51 ευρώ για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 38ου έτους εργασίας.

Β) Βοηθοί Λογιστές

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
Αύξηση 1%
1.1.2009 –
31.10.2009

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
Αύξηση 5%
Από 1.11.2009

0-2

868,58

912,01

2-4

893,05

937,70

4-6

916,65

962,48

6-8

948,70

996,14

8-10

982,96

1.032,11

10-12

1.017,69

1.068,57

12-14

1.063,06

1.116,21

14-16

1.100,44

1.155,46

16-17

1.126,69

1.183,02

Άρθρο 3
Επίδομα Ισολογισμού

1. Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις προηγούμενες ρυθμίσεις από 1.1.2009 ορίζεται σε ποσοστό 80% και υπολογίζεται στο σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.

2. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών της οικείας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, εφόσον είτε α) ο αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο υπερβαίνει τα τρία (3) άτομα, είτε β) ο συνολικός αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, πρατήρια κ.λπ. υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.

Άρθρο 4
Γενική ρύθμιση

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της 54/2008 και των προηγουμένων αυτής ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα. Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2009 και έχει διάρκεια ενός έτους.


(1) Προηγούμενη ρύθμιση σελίδα 1241/08 του περιοδικού μας.

Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …