ΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008

ΔΑ 54/08 ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008

Δ.Α. 54/2008 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ΛΟΓΙΣΤΩΝ και ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών κ.λπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Απασχόλησης 33/12.11.08

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της Διαιτητικής αυτής απόφασης, υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας λογιστές και βοηθοί λογιστές που ανήκουν σε πρωτοβάθμια σωματεία μέλη της ΠΟΛ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις-μέλη των εν διενέξει εργοδοτικών οργανώσεων όλης της χώρας.

Άρθρο 2

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών του άρθρου 1 της παρούσας, όπως είχαν την 31η Δεκεμβρίου 2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και όπως αυτοί διαμορφώνονται την 31η Αυγούστου 2008 αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,4%, όπως στον παρακάτω πίνακα:

Α) Λογιστές

Μετά τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών εργασίας χορηγείται από 1.1.2008 αύξηση 13,23 ευρώ και από 1.9.2008, 13,68 ευρώ για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 38ου έτους εργασίας.

Έτη
υπηρεσίας

Βασικοί μισθοί

από 1.1.2008
3,5%

από 1.9.2008
3,4%

0-2

918,10

949,31

2-4

967,21

1000,09

4-6

1000,02

1034,02

6-8

1046,04

1081,61

8-10

1086,52

1123,46

10-12

1109,94

1147,68

12-14

1147,90

1186,93

14-16

1181,55

1221,72

16-17

1217,32

1258,70

17-18

1217,32

1258,70

18-20

1252,69

1295,28

20-21

1265,49

1308,52

21-22

1274,01

1317,33

22-23

1282,94

1326,56

23-24

1296,17

1340,24

24-25

1308,93

1353,44

25-26

1321,29

1366,22

26-27

1334,51

1379,88

27-28

1349,41

1395,29

28-29

1357,08

1403,22

29-30

1367,74

1414,25

30-31

1382,65

1429,66

31-32

1398,42

1445,97

32-33

1418,42

1466,64

33-34

1439,32

1488,26

34-35

1457,21

1506,75

Β) Βοηθοί Λογιστές

Έτη
υπηρεσίας

Βασικοί μισθοί

από 1.1.2008
3,5%

από 1.9.2008
3,4%

0-2

831,71

859,98

2-4

855,14

884,21

4-6

877,73

907,57

6-8

908,42

939,31

8-10

941,23

973,23

10-12

974,47

1007,61

12-14

1017,92

1052,53

14-16

1053,71

1089,54

16-17

1078,85

1115,53

Άρθρο 3
Επίδομα Ισολογισμού

1. Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις για τους υπαγομένους στην παρούσα από 1.1.2008 ορίζεται σε ποσοστό 77% και υπολογίζεται στο σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.

2. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών της οικείας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, εφόσον είτε α) ο αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο υπερβαίνει τα τρία (3) άτομα, είτε β) ο συνολικός αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στα χωριστά τμήματα του λογιστηρίου εκτός του κεντρικού καταστήματος ή στα υποκαταστήματα ή πρατήρια κ.λπ. υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.

Άρθρο 4
Προϋπηρεσία πτυχιούχων ΙΕΚ Λογιστικής

Οι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένων σχολών Ι.Ε.Κ. Τμήματος Λογιστικής, μετά τη συμπλήρωση 14 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή, εντάσσονται στο κλιμάκιο 14-16 των λογιστών του άρθρου 2 και λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές.

Άρθρο 5
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων και αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι λοιποί όροι των προηγουμένων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 6
Διάρκεια Απόφασης

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2008 και λήγει την 31.12.2008.


Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …