ΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ 2009

ΔΑ 16/2009 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2009 Δ.Α. 16/2009 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ και ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΜΑΤΩΝ (Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφενεία, Μπαρ κ.λπ.)”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Απασχόλησης 8/25.6.09

Συμβαλλόμενα μέρη:

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, 2. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, 3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, 4. Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, 5. Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος.

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας στο λοιπό προσωπικό των ειδικοτήτων μαρκαδόρος κ.λπ. του Κεφαλαίου Α’: Καταστήματα περίπτωση i εντάσσεται και ο ταμίας για τον οποίο εφαρμόζονται και όλες οι διατάξεις της παρούσας και των προηγουμένων ομοίων αυτής, που αφορούν τους εργαζόμενους των ειδικοτήτων στις οποίες εντάσσεται.

Ειδικότερα υπάγεται:

περίπτωση i) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου.

περίπτωση ii) To προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-φούντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφετεριών, πάμπς (pubs), πιάνο μπαρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της αδείας λειτουργίας τους.

Άρθρο 2

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008 αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 3% και περαιτέρω όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2009, αυξάνονται από 1.7.2009 κατά ποσοστό 3%.

Με βάση τα παραπάνω οι βασικοί μισθοί σε ευρώ των υπαγομένων στη Δ.Α. αυτή εργαζομένων, διαμορφώνονται για το έτος 2009 ως εξής:

Κεφάλαιο Α’: Καταστήματα περίπτωσης i του άρθρου 1

Προσωπικό κουζίνας

Ειδικότητες

Από 1.1.2009

Από 1.7.2009

Αρχιμάγειρος.

1.152,54

1.187,12

Ελεύθερη συμφωνία μη δυναμένου του μισθού να είναι κατωτέρου του μισθού μαγείρου Α’ αυξημένου κατά 20%, ήτοι του ποσού των

Μάγειρος Α’

903,80

930,92

Μάγειρος Β’

837,92

863,05

Μάγειρος Γ’

835,66

860,73

Μπουφετζής Α’

833,39

858,40

Λαντζέρης, καθαριστής, πιατάς, μαχαιροπηρουνάς

817,80

842,33

Τηγανιέρης, ντονερτζής-ψητάς, πατσατζής

817,80

842,33

Λοιπόν προσωπικό

Μπάρμαν

910,20

937,51

Βοηθός μπάρμαν

819,98

844,58

Μαρκαδόρος, ταμίας, αποθηκάριος, μπυραριέρης,

823,82

848,54

Ταμπλίστας, κοντρολέρ, πωλητές φαγητών

833,52

858,52

Βοηθός μπυραριέρη

819,97

844,57

Μπαγκιέρης

823,83

848,54

Κάπελας-ποτηριέρης

819,97

844,57

Κεφάλαιο Β’: Καταστήματα περιπτώσεως ii του άρθρου 1

Μπουφετζής, καφετιέρης, πωλητές-τριες κρύων φαγητών, φάστ-φουντ και συναφών καταστημάτων

821,13

845,76

Ταμπής, μαρκαδόρος, ταμίας, ψήστης, Τεχνίτης πιτσαρίας, γαλατάς, λουκουματζής

805,73

829,90

Βοηθητικό προσωπικό

Ποτηριέρης, καθαριστής, λαντζέρης-ρα άνω των 18 ετών.

804,73

828,87

Κάτω των 18 ετών μισθός σύμφωνα με τους όρους της ΕΓΣΣΕ σε συνδυασμό με το Ν. 1837/89 (34/91 ΠΔΔΔ Αθ)

Σερβιτόρος (Συμβολικός μισθός)

179,55

184,94

Μπάρμαν

913,01

940,40

Μπυραριέρης

807,69

831,92

Βοηθοί των ανωτέρω

802,91

826,99

Άρθρο 3

Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους όπως οικίες κ.λπ. που δεν έχουν την ιδιότητα της επιχείρησης (άδεια εργασίας) και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαμβάνουν οι μεν σερβιτόροι από 1.1.2009 ημερομίσθιο 79,02 ευρώ και από 1.7.2009 81,39 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι από 1.1.2009 ημερομίσθιο 59,24 ευρώ και από 1.7.2009 61,01 ευρώ.

Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering) θα αμείβονται, κατ’ επιλογήν των εργαζομένων που διατυπώνεται πριν την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσεως, είτε με ποσοστά επί των λογαριασμών των πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 54 του ν. 2224/94 είτε με ημερομίσθιο το οποίο ανέρχεται για τους μεν σερβιτόρους από 1.1.2009 79,02 ευρώ και από 1.7.2009 81,39 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους από 1.1.2009 59,24 ευρώ και από 1.7.2009 61,01 ευρώ.

Άρθρο 4

Το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας των εργαζομένων της περιπτώσεως i του άρθρου 1, διαμορφώνεται από 1.1.2009 σε 6,31 ανά έτος υπηρεσίας από 1.7.2009 σε 6,50 ευρώ ανά έτος υπηρεσίας το οποίο προστίθεται στους βασικούς μισθούς προκειμένου να υπολογισθούν τα προβλεπόμενα επιδόματα.

Άρθρο 5

Οι διανομείς οι υπαγόμενοι στην παρούσα δικαιούνται αποκλειστικά και μόνον επιδόματος γάμου 10% επί του βασικού μισθού και επιδόματος τριετιών 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι συμπληρώσεως τριών τριετιών, σύμφωνα με τους όρους των εθνικών γενικών σ.σ.ε.

Οι μισθοί των πλήρως απασχολούμενων διανομέων των υπαγομένων στην παρούσα καταστημάτων, με υπολογισμό των πάσης φύσεως επιδομάτων τους, ορίζονται ως εξής

Προϋπηρεσία

1.1.2009

1.7.2009

ΑΓΑΜΟΣ χωρίς προϋπηρεσία

805,75

829,92

Με μία (1) Τριετία

886,33

912,92

Με δύο (2) Τριετίες

966,90

995,19

Με τρεις (3) τριετίες

1.047,49

1.078,91

ΕΓΓΑΜΟΣ χωρίς προϋπηρεσία

886,33

912,92

Με μία (1) Τριετία

966,90

995,91

Με δύο (2) Τριετίες

1.047,49

1.078,91

Με τρεις (3) τριετίες

1.128,01

1.161,90

Άρθρο 6
Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουμένων

Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνέχεια όλο τον χρόνο (εποχιακές), δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό το οποίο και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Προϋπόθεση να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωμα αυτό για τον εργαζόμενο αποτελεί γραπτή ειδοποίηση-δήλωσή του προς τον εργοδότη, είτε στη διεύθυνση του τόπου εργασίας του, είτε στην έδρα του και να αποστέλλεται μέχρι 20 Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν τη θερινή περίοδο και μέχρι 1 Σεπτεμβρίου για όσες λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο.

Για να είναι έγκυρη, πρέπει να γίνει και να σταλεί συστημένη στην επιχείρηση μέσω της οικείας οργάνωσής του. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία ειδοποιήσεως νοείται η ημερομηνία καταθέσεως στο ταχυδρομείο.

Ο εργαζόμενος, καλούμενος από την επιχείρηση, υποχρεούται να παρουσιασθεί από τις παραμονές του Πάσχα.

Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει τουλάχιστον από της 1ης Ιουνίου και για τις περιοχές Κρήτης – Ρόδου – Κέρκυρας από την 25η Μαΐου. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κληθεί και δεν αναλάβει εντός πενθημέρου αδικαιολόγητα υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.

Η πρόσληψη και τα από αυτήν απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργαζομένου αρχίζουν από την ημέρα που ο εργαζόμενος αναλάβει εργασία.

Άρθρο 7

1. Ως προς τους λοιπούς όρους εξακολουθούν να ισχύουν και οι ρυθμίσεις της από 1.7.2008 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, και των υπολοίπων συλλογικών ρυθμίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, σ.σ.ε. ή δ.α., κανονισμούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από την παρούσα.

Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2009.


(1) Προηγούμενη ρύθμιση σελίδα 931/08 του περιοδικού μας.

Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …