Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρ.1 του Ν.4225/2014 (Α΄2) σχετικά με την ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ, Εγκ. Υπ. Εργασίας /ΓΓΚΑ/Φ80020/οικ.36224/1182/7.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Πρόσωπα εποπτείας και διεύθυνσης ΑΠ 1262/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ίση μεταχείριση ΑΠ 1487/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .