Ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.1 του Ν.4225/2014, Εγκ. ΙΚΑ 7/15.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Πρόσωπα εποπτείας και διεύθυνσης ΑΠ 1262/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ίση μεταχείριση ΑΠ 1487/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .