Α.Π. 1466/2007 – Απόλυση και Πρόσληψη νέων – Πότε καταχρηστική

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1691/2007 – Ελλιπής αποζημίωση και ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 1694/2007 – Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδοχικές συμβάσεις στο Δημόσιο – Ν.Π.Δ.Δ. – Πότε μετατροπή σε αόριστης διάρκειας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .