Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος από Μισθούς, Ημερομίσθια, Συντάξεις και Λοιπές Παροχές που θα Καταβληθούν σε Δικαιούχους από 1.7.2011 έως 31.12.2011 με Βάση τη Νέα Φορολογική Κλίμακα Μισθωτών – Συνταξιούχων όπως ψηφίστηκε με το Ν.3986/2011 – ΠΟΛ 1148/12.7.2

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Νέοι και Αναδυόμενοι Κίνδυνοι για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων – Ψυχοκοινωνικοί Εργασιακοί Κίνδυνοι

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Οι Αλλαγές που Επήλθαν στο Ασφαλιστικό Σύστημα Βάσει του Ν.3863/2010. Τα Πλεονεκτήματα και οι Αρνητικές Κοινωνικές Επιδράσεις του Νέου Νόμου

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .