ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 2013

ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 2013

Σ.Σ.Ε. 17.6.13 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Υπαλλήλων Μετάλλου όλων των Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων καθώς και των Τμημάτων Παραγωγής, Επεξεργασίας, Συναρμολόγησης, Συσκευασίας, Επισκευών κ.λπ. Μετάλλου άλλων Επιχ/σεων όλης της Χώρας”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Εργασίας 9/26.7.2013

Στην Αθήνα σήμερα 17 Ιουνίου 2013, οι υπογράφοντες αφ’ ενός κ.κ. Γεώργιος Καββαθάς και Νικόλαος Σκορίνης, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος “ΓΣΕΒΕΕ” και Αθανάσιος Νικολόπουλος και Χρήστος Ευαγγέλου, ως εκπρόσωποι της Ενιαίας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αυτοκινήτων, Μηχανημάτων, Μοτοσυκλετών “ΕΟΒΕΑΜΜ” και Χαράλαμπος Αντωνογιαννάκης και Θεόφιλος Παγιάτης ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Σιδηροκατασκευαστών “ΠΟΒΑΣ”. Αφ’ ετέρου οι Ιωάννης Στεφανόπουλος και Παντελής Παπαβασιλείου, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου “ΠΟΕΜ” όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Οι διατάξεις της Σ.Σ.Ε. Εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λπ. μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας, που υπεγράφη στις 16 Οκτωβρίου 2010 και καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας καθώς και τα επιδόματα πάσης φύσης κατηγορίας και ειδικότητας που προβλέπουν για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και ίσχυε έως την 15.5.2013 εξακολουθεί να ισχύει για ένα έτος ακόμη δηλαδή έως 15.5.2014, χωρίς καμία μεταβολή σε όλα τα προβλεπόμενα (μισθούς, επιδόματα, τριετίες κ.λπ.) όπως είχαν διαμορφωθεί την 14.2.2013, δηλαδή χωρίς τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και ωριμάνσεις της ως άνω σύμβασης.


(1) Προηγούμενη ρύθμιση σελ. 29/2011.

 

Δείτε ακόμα

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …

107675/27.12.2021 Κατώτατος μισθός υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών από 1.1.2022

107675/27.12.2021 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της …