Ένταξη από 1.8.08 του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Η.Σ.Α.Π. (Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π.) στον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. κ.λπ. Εγκ. ΙΚΑ 78/12.8.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΙΚΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .