Π.Δ/γμα 19/2011 Όροι και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Διακριτική Μεταχείριση Λόγω Φύλου

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ανωτέρα Βία

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .