Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για επιδότηση εργοδοτικών εισφορών 200.000 εργαζομένων

HΛEKTPONIKA μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, προκειμένου να λάβουν 100% επιδότηση των εργοδοτικών τους εισφορών για 12 μήνες και για το 50% των απασχολουμένων τους με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων καθ’Α όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση (για διάστημα 12 μηνών) 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών και παράλληλα τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 18 μηνών. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει αυτόματα μέσω του συστήματος, μετά την κάλυψη των θέσεων.

Περιεχόμενο προγράμματος

Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 992.000.000 ευρώ, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη αποτελεί ασπίδα προστασίας για τον επαπειλούμενο εργαζόμενο, καθώς συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των απολύσεων μέσω της παροχής κινήτρων σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τη διατήρηση του προσωπικού τους μέσω επιχορήγησης του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η μη πραγματοποίηση απολύσεων ή μείωσης προσωπικού τρεις μήνες πριν την υποβολή αίτησης για ένταξη σε αυτό, όπως και καθ’Α όλη τη διάρκειά του.
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις ειδικές ομάδες εργαζομένων, δηλαδή: άτομα με αναπηρία και εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω.
Οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζομένων που απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και ειδικότερα για έναν έως και 80 εργαζομένους κατ’Α ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσουν καθ’Α όλη τη διάρκεια του προγράμματος τουλάχιστον ίσο αριθμό εργαζομένων που δεν επιχορηγούνται με τον αριθμό των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και που έχουν όμοια χαρακτηριστικά με τους επιχορηγούμενους.

Δικαιούχοι – προϋποθέσεις

Δικαιούχοι της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ είναι επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που δεν είναι προβληματικές από την 1η Αυγούστου 2008 και μετά και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού με καταγγελία σύμβασης, εθελουσία έξοδο, πρόγραμμα παροχής οικονομικών κινήτρων για οικειοθελή αποχώρηση.
Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού οφείλει να έχει αντικαταστήσει τον μισθωτό έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η επιχείρηση υπάγεται στο πρόγραμμα για το 50% του προσωπικού που απασχολούσε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, με ανώτατο όριο τα 80 άτομα.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι να διατηρήσει στην επιχείρηση ίσο τουλάχιστον αριθμό μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων (με όμοια χαρακτηριστικά).
Αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων και το ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr.

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …