Ενισχύσεις στις ΜΜΕ που αυξάνουν την απασχόληση

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα η προδημοσίευση της προκήρυξης η οποία θα ορίζει τα κριτήρια συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων των κλάδων τουρισμού, μεταποίησης, εμπορίου και υπηρεσιών, στο πρόγραμμα ενισχύσεων συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ που προετοιμάζει πυρετωδώς το υπουργείο Οικονομίας.

Αποφασιστικό βήμα για την προώθηση της υλοποίησης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 -2013 αλλά και της αξιοποίησης όλων των διευκολύνσεων που παρέχει η Επιτροπή Περιφερειών στα κράτη θα αποτελέσει η πρώτη προκήρυξη ενισχύσεων ΜΜΕ μέσω των ΠΕΠ για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο.

Η προκήρυξη αυτή θα αφορά ενισχύσεις συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ και παρά την αναθεώρησή της (αρχικά προγραμματιζόταν να δοθούν 1,3 δισ. ευρώ) αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί σε ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το υπουργείο Οικονομίας έχει ολοκληρώσει το διαγωνισμό για την ανάδειξη των φορέων που θα παίξουν το ρόλο ενδιάμεσου δικαιούχου των έργων. Το ρόλο αυτό (όπως άλλωστε ήταν λίγο ή πολύ αναμενόμενο) θα παίξουν και τώρα οι 26 εμπορικές τράπεζες οι οποίες επιλέχθηκαν μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία και οι οποίες θα ανακοινωθούν επίσης τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο το ύψος των κονδυλίων που διατίθενται και η ανάγκη για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να διατηρήσουν θέσεις εργασίας επέβαλαν κάποιες αλλαγές σε σύγκριση με τις προηγούμενες προκηρύξεις που είχαν γίνει με τα κονδύλια του Γ’ ΚΠΣ

Ειδικότερα, δεδομένο είναι πλέον ότι οι επιχορηγήσεις θα αφορούν αποκλειστικά υφιστάμενες επιχειρήσεις. Τούτο διότι εξετάζεται να υπάρχει ως ρήτρα για τις επιδοτήσεις η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας με αντάλλαγμα καλύτερη βαθμολογία στην αξιολόγηση της πρότασής τους.

Επίσης, ο «πήχης» για τον ελάχιστο τζίρο που θα πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις ώστε να έχουν το δικαίωμα υποβολής της πρότασης αυξάνεται σημαντικά από τις 10.000 ευρώ που ήταν. Το ποιος θα είναι ακριβώς ο ελάχιστος τζίρος που θα απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι κάτι που θα ξεκαθαριστεί σήμερα, ακόμη και αν η προδημοσίευση των όρων δοθεί στη δημοσιότητα το απόγευμα.

Η επιλογή αυτή στοχεύει επίσης στο να προστατευτούν όσο το δυνατό περισσότερες θέσεις εργασίας και αν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και νέες, μέσω των ενισχύσεων, κάτι που δεν εξασφαλίζεται με επιδοτήσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν αργό ρυθμό εξέλιξης.

Επιπλέον η επιλογή αυτή εξασφαλίζει και το γεγονός να μην αναλωθεί ένα τεράστιο ποσό όπως αυτό του 1 δισ. ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις χωρίς να υπάρξει το ανάλογο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία.

Στα υπόλοιπα, οι προϋποθέσεις θα ακολουθούν τους βασικούς κανόνες των κρατικών ενισχύσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται από τους κοινοτικούς κανονισμούς Συγκεκριμένα:

– Θα απευθύνεται σε εταιρείες που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους. Η μέγιστη αξία της επιχορηγούμενης επενδυτικής πρότασης θα είναι 350.000 ευρώ (ποσό μεγαλύτερο θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον επιχειρηματία).

– Το ύψος της επιδότησης θα φτάνει στο 60% του κόστους του έργου για κάποιες περιοχές της χώρας (προτείνεται να πριμοδοτούνται οι πυρόπληκτες, νησιά με κάτω από 3.000 κατοίκους κ.λπ.). Στις υπόλοιπες περιοχές η επιδότηση θα είναι χαμηλότερη.

– Ένα μέρος της επιδότησης θα δίδεται ως προκαταβολή. Το υπουργείο Οικονομίας φαίνεται να προσανατολίζεται το τμήμα αυτό της χρηματοδότησης να είναι της τάξης του 35% με 50%. Την ευχέρεια αυτή δίνουν και οι σχετικές αποφάσεις του συμβουλίου της Επιτροπής Περιφερειών το Δεκέμβριο στη Μασσαλία.

– Η ιδία συμμετοχή του επενδυτή πρέπει να φτάνει το λιγότερο στο 25% του συνόλου της επένδυσης, ενώ αν λάβει δάνειο αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά το 25% της αξίας του έργου. Το δάνειο μπορεί να ληφθεί και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (μέσω των εμπορικών τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται στην Ελλάδα).

Σε αυτά που θα κλείσουν ώρες πριν από την προδημοσίευση της προκήρυξης είναι με ποιους όρους θα συμμετέχουν συγκεκριμένοι κλάδοι (π.χ. οι επιχειρήσεις franchising) καθώς επίσης και αν θα υπάρχει πρόβλεψη για ένταξη στις ενισχύσεις και ζημιογόνων για τη χρήση του 2008 επιχειρήσεων αν εμφανίζονται κερδοφόρες στο μέσο όριο των τριών τελευταίων ετών.

Συγκεκριμένες προθεσμίες

Ενα ακόμη θέμα που αλλάζει με τη συγκεκριμένη προκήρυξη είναι ότι δεν θα είναι «ανοικτή» όπως οι προηγούμενες προκηρύξεις ενισχύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των ΠΕΠ. Τα χρήματα θα διατεθούν ισόποσα για κάθε κλάδο δραστηριότητας που θα ενισχύουν.

Με άλλα λόγια θα δοθούν από 250 εκατ. ευρώ σε εμπόριο, τουρισμό, μεταποίηση και υπηρεσίες αλλά πλέον θα υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή των επενδυτικών προτάσεων.

Κορυφαία στελέχη του υπουργείου Οικονομίας τόνιζαν ότι η προδημοσίευση των όρων του διαγωνισμού επιβάλλεται ακριβώς για να υπάρχει χρόνος για τους ενδιαφερομένους προκειμένου να συντάξουν και να υποβάλουν την επενδυτική τους πρόταση, κάτι που στην περίπτωση της ανοικτής προκήρυξης δεν θα ήταν απαραίτητο.

Οι αριθμοί

* Στις 350.000 ευρώ το ανώτερο όριο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

* Στο 60% η επιδότηση για κάποιες περιοχές, χαμηλότερα για άλλες

* Στο 25% του συνόλου της επένδυσης η ιδία συμμετοχή

* Το 35% με 50% της επιχορήγησης θα δίδεται ως προκαταβολή.

 

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …