Νωρίτερα το ειδικό εποχιακό επίδομα του ΟΑΕΔ

Νωρίτερα κατά ένα μήνα περίπου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ανέργων και των εργαζομένων από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ξεκινά από φέτος, με βάση το νόμο 3762/09 που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο, η είσπραξη του ειδικού εποχιακού βοηθήματος το οποίο, επίσης για πρώτη φορά από φέτος, θα καταβάλλεται και στους μισθωτούς της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, που παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από αύριο Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009 στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού από τους εργαζόμενους των επαγγελματικών κατηγοριών που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 και τους μισθωτούς της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης που εμπίπτουν στη νέα ρύθμιση (του άρθρου 14 του ν. 3762/09, μέρος Β’Α Κεφ. Α’Α, ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009), εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και τις Τοπικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης αλλά και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, για το ειδικό εποχιακό βοήθημα, που εφαρμόζεται από πέρυσι, καταργεί την υποχρέωση του δικαιούχου να προσκομίζει στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ τα απαραίτητα, μέχρι σήμερα, δικαιολογητικά για την είσπραξη του βοηθήματος. Οι ίδιες οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ αναζητούν από το ΙΚΑ τον αριθμό των ενσήμων των δικαιούχων και με στοιχεία από τις φορολογικές Αρχές ελέγχουν το εάν οι δικαιούχοι έχουν εισοδήματα από εμπορική επιχείρηση ή εάν εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Μέσω των ΚΠΑ2 και των ΚΕΠ η διαδικασία υποβολής της αίτησης ολοκληρώνεται με άμεση ταυτοποίηση των δικαιούχων. Ακολουθεί η έκδοση απόφασης έγκρισης καταβολής του ειδικού εποχιακού βοηθήματος και άμεσα πιστώνονται οι λογαριασμοί των δικαιούχων. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άλλον χώρο, οι δικαιούχοι οφείλουν να εμφανιστούν μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΚΠΑ2 ή την ΤΥ του ΟΑΕΔ, με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και την άδεια διαμονής (όπου απαιτείται) για να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων τους προκειμένου να εκδοθεί η σχετική εγκριτική απόφαση καταβολής του ειδικού εποχιακού βοηθήματος. Η τελευταία ημέρα για την εμφάνιση στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ προς είσπραξη του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι (σύμφωνα με το νέο νόμο) η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009.

Ποιοι δικαιούνται να λάβουν το ειδικό εποχιακό βοήθημα:

Το ειδικό εποχιακό βοήθημα δικαιούνται να λάβουν τα άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ.
Τα επαγγέλματα που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν 1836/ 89, η άσκηση των οποίων δικαιολογεί την καταβολή ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι τα εξής: Οικοδόμος, λατόμος, ασβεστοποιός, πλινθοποιός, αγγειοπλάστης, δασεργάτης, ρητινοσυλλέκτης, καπνεργάτης, μουσικός μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτης, μισθωτός ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστής εκσκαπτικών-ανυψωτικών- οδοποιητικών-γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιός, τεχνικός κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστής και βοηθός χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτής κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίας κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτός τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτης. Επίσης, δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι συνταξιούχοι, που κατά το έτος 2008 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2009, και εφόσον η σύνταξη που λαμβάνουν είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ, η οποία για το έτος 2009 ανέρχεται στο ποσό των 486,84 ευρώ.

Προϋποθέσεις χορήγησης (ημερομίσθια)

Προκειμένου να λάβουν το ειδικό εποχιακό βοήθημα, οι δικαιούχοι των παραπάνω επαγγελματικών ομάδων θα πρέπει να ικανοποιούν τις εξής προϋποθέσεις:

Ι. Οικοδόμοι

1. Να έχουν πραγματοποιήσει 95-210 ημέρες εργασίας μέσα στο 2008. Καθώς στις ημέρες αυτές συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% και οι αναλογούσες ημέρες άδειας ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).

2. Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών, ούτε να απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

3. Να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο.

ΙΙ. Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)
1. Να έχουν πραγματοποιήσει το 2008 από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
2. Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει το 2008 να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.
3. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το 2008 να μην είναι περισσότερα απ’Α αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.
ΙΙΙ. Πρόσθετες προϋποθέσεις για ειδικές κατηγορίες:
1. Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου: Να έχουν πραγματοποιήσει το 2008 από 50 έως 240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
2. Μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων: Να έχουν πραγματοποιήσει το 2008, τουλάχιστον 75 ημερομίσθια στον κλάδο τους και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά τη χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2008.

Πώς ορίζεται το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος

Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος ορίζεται κατά επάγγελμα ως εξής:
• Οικοδόμοι: στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
• Σμυριδεργάτες: στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
• Δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, αγγειοπλάστες, κεραμοποιοί – πλινθοποιοί, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης: στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
• Μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί, υποδηματεργάτες, χειριστές και βοηθοί χειριστές κινηματογράφου, ελεγκτές θεάτρου και κινηματογράφου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου και κινηματογράφου, χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου: στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Τρόπος καταβολής του βοηθήματος

Η πληρωμή του βοηθήματος στους δικαιούχους γίνεται αποκλειστικά με πίστωση λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (Ε.Τ.Ε.) με την οποία συνεργάζεται ο ΟΑΕΔ (ο λογαριασμός θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 30/11/2009). Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει λογαριασμό στην ΕΤΕ μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία προκείμενου να του υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως. Το άνοιγμα του λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως γίνεται χωρίς προμήθεια από την Τράπεζα.

Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
Την ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μπορούν να αναζητήσουν, να συμπληρώσουν και να καταχωρήσουν στο σύνδεσμο «e-αίτηση» στη διεύθυνση www.oaed.gr.

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που η ηλεκτρονική αίτηση καταχωρηθεί από οποιονδήποτε άλλο χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης, εκτός ΚΠΑ2 ή ΚΕΠ ο δικαιούχος οφείλει να προσέλθει στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην οποία απέστειλε την αίτησή του, με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο και την άδεια διαμονής όπου απαιτείται, για να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων του, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί η εγκριτική απόφαση για την καταβολή του ειδικού εποχιακού βοηθήματος και να πιστωθεί ο λογαριασμός του. Όσο νωρίτερα προσέλθει στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, τόσο νωρίτερα θα του καταβληθεί το ειδικό εποχιακό βοήθημα. Πάντως μετά τις 30 Νοεμβρίου 2009 δεν είναι δυνατή η έκδοση εγκριτικών αποφάσεων από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει την αίτηση, εκδίδεται η εγκριτική ή απορριπτική ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κάθε αιτούντος.

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί στο ΚΠΑ2 ή την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ η απόφαση εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον δικαιούχο, το Γραφείο Ασφάλισης και τον Διευθυντή της Υπηρεσίας και παραδίδεται την ίδια στιγμή στο δικαιούχο.

Αν υποβληθεί στο ΚΕΠ η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση-απόφαση εκτυπώνεται και παραδίδεται την ίδια στιγμή στο δικαιούχο, ενώ το υπογεγραμμένο από το Γραφείο Ασφάλισης και τον Διευθυντή της Υπηρεσίας πρωτότυπο διατηρείται στο ΚΠΑ2 ή την Τοπική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική αίτηση υποβληθεί σε οποιονδήποτε άλλο χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης ο δικαιούχος θα μπορεί να παραλάβει την απόφαση μόλις προσέλθει στο ΚΠΑ2 ή την Τοπική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για την ταυτοποίηση των στοιχείων.

Πίνακας ανά κατηγορία με τις προϋποθέσεις καταβολής και το ύψος του βοηθήματος:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ            Ημερομίσθια 2008               ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α

1.Δασεργάτες-ρητινισυλλέκτες                      50-240                           809,48

2.Καπνεργάτες                                                50-210                               -//-

3.Αγγειοπλ.-κεραμομ.-πλινθοπ                     50-210                                -//-

4.Ναυπ/κή ζώνη                                            50-210                                 -//-

Β
1.Μουσικοί-τραγουδιστές                            50-210                             578,20

2.Ηθοποιοί                                                    50-210                               -//-

3.Υποδηματεργάτες                                      50-210                               -//-

4.Χειριστές-βοηθοί χειριστών κιν/φου      50-210                              -//-

5.Ελεγκτές κιν/φου-θεάτρου                      50-210                               -//-

6.Ταμίες κιν/φου-θεάτρου                          50-210                               -//-

7.Τεχνικοί- κιν/φου & τηλεόρασης            50-210                               -//-

8.Ταξιθέτες θεάτρου-κιν/φου                     50-210                             -//- 
(άρθ. 22 Ν 2556/97) 

9.Χειριστές εκσκαπτικων ανυψωτικών οδοποιητικώνκ.λ.π. μηχανημάτων
                                                                 70-210                              -//-

10.Μισθωτοί τουρ/κού          75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12    -//-

 επισ/κού κλάδου    

Γ
1.Σμυριδορύκτες Νάξου                           50-240                           1.156,40

Δ
1.Οικοδόμοι                                             95-210                               855,74

 

 

 

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …