Πώς υποβάλλεται η φορολογική δήλωση

Έντυπα που συνυποβάλλονται

Μαζί με το έντυπο Ε1 ενδέχεται να χρειασθεί να υποβληθούν και τα συνοδευτικά έντυπα
– Ε2 για μισθώματα ακινήτων,
– Ε3 για εισοδήματα από επιχειρήσεις και
– Ε9 για μεταβολές που επήλθαν εντός του 2010

στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ή και στην οικογενειακή κατάσταση.

Πως υποβάλλεται η δήλωση

Από φέτος η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, μέσω διαδικτύου, είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία, που η δήλωσή του συμπληρώνεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της κανονικής προθεσμίας υποβολής.

Για τους υπόλοιπους φορολογουμένους, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά, είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είτε με ταχυδρομική αποστολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν φέτος φορολογική δήλωση

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (εντύπου Ε1) έχουν φέτος:

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το ετήσιο (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημά του, κατά το έτος 2010, υπερέβη τα 3.000 ευρώ, είτε δικό του είτε της συζύγου του.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο με ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο των 3.000 ευρώ, εφόσον στο εισόδημα αυτό περιλαμβάνεται και ζημία από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση.

3. Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα που προέρχεται αποκλειστικά από μισθό ή σύνταξη εφόσον το εισόδημα αυτό είναι μεγαλύτερο από 6.000 ευρώ.

4. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με ετήσιο καθαρό γεωργικό εισόδημα άνω των 3.000 ευρώ.

5. Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει γεωργικό εισόδημα, χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, ανεξαρτήτως του ύψους του γεωργικού εισοδήματος ή των επιδοτήσεων που λαμβάνει ή του ύψους του επιστρεφόμενου ΦΠΑ που εισπράττει

Ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι φορολογητέο εισόδημα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν:

6. Όσοι αγόρασαν το 2010 αυτοκίνητα, δίτροχα ή τρίτροχα αυτοκινούμενα οχήματα, πλοία αναψυχής και αεροσκάφη, εκτός από όσους αγόρασαν ΙΧ ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν το 67%.

7. Όσοι έχουν στην κυριότητά τους ή με οποιονδήποτε τρόπο διατηρούν στην κατοχή τους επιβατικό αυτοκίνητο I.X. ή ημιφορτηγό (εκτός από αγροτικό ημιφορτηγό) ή αυτοκίνητο μικτής χρήσης ή αυτοκίνητο τύπου JEEP ή αεροσκάφος, κότερο ή θαλαμηγό ή άκατο ή σκάφος αναψυχής, εκτός από όσους έχουν στην κυριότητά τους ή διατηρούν ΕΙΧ αναπήρου, που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας ή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού που έχουν στην κυριότητα ή κατοχή τους σκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.

8. ‘Οσοι χρησιμοποιούν για τις ατομικές ή οικογενειακές τους ανάγκες τα παραπάνω μεταφορικά μέσα, είτε αυτά ανήκουν στη σύζυγό τους είτε σε προστατευόμενα μέλη τους, είτε στις εταιρίες στις οποίες μετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές εταίροι ή προκειμένου για Α.Ε. ως πρόεδροι ή διοικητές ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι.

9. Όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

10. Όσοι μετέχουν σε προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία ή κονοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα.

11. Όσοι έχουν ακαθάριστο συνολικό εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από 600 ευρώ το χρόνο.

12. Όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδομή.

13. Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον λαμβάνουν επιδοτήσεις ποσού άνω των 1.500 ευρώ για προϊόντα φυτικής παραγωγής ή 2.250 ευρώ, για προϊόντα ζωικής παραγωγής. Eπίσης όσοι λαμβάνουν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 5.900 ευρώ ή όταν το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού τους αυτής της κατηγορίας στην τράπεζα, την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους υπερβαίνει τα 5.900 ευρώ.

14. Όσοι έχουν άδεια της αρμόδιας αρχής να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές αγορές.

15. Όσοι είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή νομείς ή κάτοχοι γεωργικής γης, την οποία καλλιεργούν υπό κάλυψη (θερμοκήπια), εφόσον αυτή έχει έκταση πάνω από 2 στρέμματα, καθώς και όσοι εισέπραξαν μέσα στο 2010 επιστρεφόμενο ΦΠA αξίας από 881 ευρώ και πάνω.

16. Όποιος προσκληθεί με έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔOY. Στην περίπτωση αυτή ο καλούμενος υποχρεούται να υποβάλει τη δήλωση μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σ’ αυτόν της σχετικής πρόσκλησης.

Εξαιρείται και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση το φυσικό πρόσωπο που το εισόδημά του είναι μέχρι 6.000 ευρώ και προκύπτει αποκλειστικά και μόνο με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη, πισίνες κ.λπ) και τις δαπάνες για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων ή αμοιβές υπηρετικού προσωπικού. Για τον υπολογισμό του ποσού των 6.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ για τον άγαμο και των 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλουν κοινή δήλωση. Στην περίπτωση των εγγάμων το ποσό των 5.000 υπολογίζεται κατά το ήμισυ για τον κάθε σύζυγο (2.500 ευρώ για τον καθένα).

Πηγή: Ημερησία

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …