Οκτώ ανατροπές στη φορολογία

Επαναφορά του χαρτοσήμου στα μισθώματα των κατοικιών, επανεξέταση του ΦΠΑ στις νεόδμητες κατοικίες, μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, παρακράτηση φόρου με συντελεστή 2% στα τιμολόγια πώλησης και παροχής υπηρεσιών, κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά, επιβολή αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% στα εισοδήματα από ακίνητα, κατάργηση εκατοντάδων φορολογικών απαλλαγών και εκπτώσεων, αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, είναι ορισμένα από τα μέτρα που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα.

Τον Οκτώβριο
Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Οκτωβρίου και να έχει ψηφισθεί μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα.

Όλες οι αλλαγές στο «μέτωπο» της φορολογίας επανεξετάζονται από μηδενική βάση και αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων με την τρόικα στο επίκεντρο των οποίων θα βρεθεί η «τρύπα» που εμφανίζουν τα έσοδα του Προϋπολογισμού.

Τα σημεία αιχμής του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που εξετάζουν στο υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούν:

1. Επαναφορά του χαρτοσήμου στα μισθώματα κατοικιών το οποίο είχε καταργηθεί από το 2008. Το μέτρο αυτό εξετάζεται να συνοδευτεί με την επιβολή αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% στα εισοδήματα από ακίνητα τα οποία σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ.

2. Μείωση ή και κατάργηση του συντελεστή ΦΠΑ 23% στις νεόδμητες κατοικίες. Για τις λοιπές νεόδμητες οικοδομές εξετάζεται πρόταση να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ καθώς και να αντικατασταθεί ο ΦΠΑ στις περιπτώσεις αντιπαροχής από τέλος χαρτοσήμου.

3. Μείωση των συντελεστών φόρων μεταβίβασης ακινήτων (8% για αξία ως 20.000 ευρώ και 10% για το μέρος της αξίας άνω των 20.000 ευρώ) και την εφαρμογή κλίμακας.

4. Παρακράτηση φόρου με συντελεστή 2% στα τιμολόγια πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση από τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα.

5. Νέο δεύτερο «ψαλίδισμα» των φορολογικών εκπτώσεων για μεσαία εισοδήματα και πλήρη κατάργησή τους για τα υψηλά, μέτρο που θα συνδυασθεί με αλλαγές στους συντελεστές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό επανεξετάζονται οι εκπτώσεις δαπανών για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, οι τόκοι, στεγαστικών δανείων, τα ασφάλιστρα, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι φοροαπαλλαγές για τις γονικές παροχές και κληρονομιές ακινήτων, οι εκπτώσεις δαπανών για επιχειρήσεις καθώς και στο ΦΠΑ.

Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι το «ψαλίδισμα» θα αρχίσει από ένα ορισμένο ύψος εισοδήματος και πάνω με το πήχυ να τοποθετείται στα 30.000 ευρώ και θα κλιμακώνεται μέχρι την πλήρη κατάργηση των φοροαπαλλαγών για τα εισοδήματα πάνω από 50.000 ευρώ. Με βάση το ισχύον καθεστώς από το φόρο εκπίπτει το 20% των παραπάνω δαπανών και το ποσοστό περιορίζεται στο 10% για το υπερβάλλον τμήμα εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

6. Νέο «μοντέλο» συντελεστών ΦΠΑ. Δυο είναι τα επικρατέστερα σενάρια. Το ένα προβλέπει μείωση του χαμηλού και κανονικού συντελεστή κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες στο 10% από 13% και στο 20% από 23% με ταυτόχρονη κατάργηση του 6,5% και των μειωμένων κατά 30% συντελεστών που ισχύουν για τα νησιά.

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, θα εφαρμοσθεί ενιαίος ΦΠΑ 18% στις πωλήσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών αλλά θα διατηρηθεί ο πολύ χαμηλός συντελεστής 6,5% που θα εφαρμόζεται στον Τουρισμό αλλά και για τα αγαθά που σχετίζονται με την «πράσινη» ανάπτυξη.

7. Νέου τύπου κριτήρια για τον έμμεσο προσδιορισμό των εισοδημάτων περίπου 1 εκατ. ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών.

Τα εισοδήματα θα προσδιορίζονται με έναν ειδικό αλγόριθμο και μέσω συνδυαστικών κριτηρίων όπως το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητας, η περιοχή της επαγγελματικής εγκατάστασης και τα τετραγωνικά αυτής, οι αμοιβές του προσωπικού και ο αριθμός τους.

8. Διορθωτικές κινήσεις στα τέλη κυκλοφορίας και κατάργηση του φόρου πολυτελείας στα ακριβά αυτοκίνητα και στα σκάφη, τα κοσ?ή?ατα κ.λπ.

Ψαλίδισμα
Ερχεται νέο δεύτερο «ψαλίδισμα» των φορολογικών εκπτώσεων για μεσαία εισοδήματα και πλήρη κατάργησή τους για τα υψηλά, μέτρο που θα συνδυασθεί με αλλαγές στους συντελεστές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Εξετάζεται επαναφορά του χαρτοσήμου στα μισθώματα κατοικιών το οποίο είχε καταργηθεί από το 2008. Το μέτρο αυτό εξετάζεται να συνοδευτεί με την επιβολή αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% στα εισοδήματα από ακίνητα τα οποία σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ.

Πηγή: Ημερησία

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …