Εκκαθαριστικό Σημείωμα για την επιβολή Φόρου Εισοδήματος, Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και Τέλους Επιτηδεύματος σε Φυσικά Πρόσωπα έτους 2012 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα για την Επιβολή τέλους Επιτηδεύματος σε Νομικά Πρόσωπα, οικ. έτους 2012 ΠΟΛ 1148/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .